2010/06/26

#766

حدود یکماه و نیم است که در صدای امریکا پارازیت می‌فرستم !


اینجانب علیرضا رضائی فرزند احمد تهران بیکار وطن فروش فراری از سومین برنامه سری جدید پارازیت به مزدوری صدای امریکا درآمده بهمراه کامبیز خائن و سامان غرب زده در ارسال پارازیت با سپاه پاسداران همکاری جزیل می‌نماید . البته واضح و مبرهن است که این تنها پارازیت ارسالی جهان می‌باشد که همه خیلی هم مایل به دریافت آن می‌باشند لیکن جمهوری اسلامی فی الحال روی پارازیت ما هم پارازیت می‌اندازد ولی از آنجا که طبق محاسبات موجود منفی در منفی همواره مثبت می‌گردد پارازیت ارسالی ما با شدت هرچه تمامتر مستقیماً ارکان نظام را هدف قرار گرفته تبلیغ و اشائه هر هدف دیگری تکذیب می‌گردد .

چنانچه هرگونه نظر انتقاد پیشنهاد طرح ایده برنامه فحش و هر چیز دیگری دارید آن دیگر مشکل خودتان است اگر خواستید بروید به همان کامبیز خائن بگوئید حضرت عباسی عین خودمان یکیش را هم گوش نمیکند !