2010/06/18

#758

آقای بهنود ، تو مسئول کار نیک آهنگی !


روزی که کار نیک آهنگ را در سایت روز دیدم هزارتا شاخ درآوردم . روز چطور این کار را منتشر کرد ؟ سردبیر روز که اگر همین الآن هر حرفی -و تاکید میکنم که "هر" حرفی- بزند همه برایش سوت و هورا میکشند اگر قرار است که هیچ نظارتی بر کارها نداشته نباشد چرا در جای سردبیری نشسته ؟ هرگز هم جای این حرف باقی نمانده که مگر سردبیر باید کارها را سانسور هم بکند ؟ آنهم سردبیر روز ؟ پس آزادی گفتار آنهم در سمت ما با اینهمه جیغ و ویغ و ادعا چه می‌شود ؟ هیچ جای این حرف هرگز وجود ندارد و به سه دلیل : اول اینکه روز بهیچ وجه سایت مستقلی نیست . در تمام مدت کارش حتی یک نمونه بیاورید که از هر دو طرف گفته باشد . فقط از طرف اصلاح طلبها حرف زده . دوم اینکه مگر روز تا حالا ده تا از کارهای همین نیک آهنگ را سانسور نکرده ؟ اگر کسی خبر ندارد من خودم لیستش را منتشر کنم . و بعد اینکه مگر روز همین کار آخر نیکان را تا دوتا انتقاد شنید سانسور نکرد ؟ پس جناب آقای سردبیر ! تو که توان یا حتی حوصله‌ی شنیدن هیچ صدای مخالفی نداری چرا این کار را منتشر کردی ؟

و بعد میشود کار دوم . سوال میکنم که اگر این کار بجای سایت در یک روزنامه درج شده بود آیا باز هم امکان حذفش بود ؟ من نمی‌فهمم این چه سیستمی است که چون سایت و وبلاگ دکمه‌ی delet دارد ولی روزنامه ندارد پس خیال آقای سردبیر و نویسنده‌ی سایت و وبلاگ راحت باشد که تا صدائی درآمد می‌تواند فوری یک دکمه بزند و شر را لااقل از سر خودش بکند ؟ سیستم رسانه‌ای ایران هم که هر جای دنیا باشد فقط شر دور سر سردبیر نباشد الباقی گور بابای صاحب اثر !

غیر از این هم اینکه من همین امروز با تمام وجودم ایمان آوردم که این جنبش حداقل تا ده بیست سال دیگر به نتیجه نمی‌رسد . تمام اتفاقاتی که می‌افتد همه‌اش درست همانهائی است که سی سال پیش افتاده منتها آنوقتها اینترنت نبود الآن هست و فقط و فقط با همین یک تفاوت . یک نفر را یک روزه می‌برند در ارتفاعات کهکشان راه شیری ، همان نفر را فردایش از همان ارتفاع با مغز ول میکنند بخورد زمین . جیک ثانیه هم فراموش می‌شود که اینی که افتاده‌اید به جانش همانی است که پریروز در تجمع میدان توپخانه کارش را پوستر کرده بودید گرفته بودید بالا . این اتفاق هفته‌ای هفت دفعه برای خود منهم می‌افتد علی الخصوص از وقتی که بناچار از کشور خارج شده‌ام .

پدرجان ! نیک آهنگ به هر دلیلی اصلاً می‌خواهد سر به تن جنبش سبز نباشد بیشتر از اینکه نیست . کار خودش را میکند . در تمام این مدت حتی یک نمونه بیاور که به خودش گفته باشد حامی جنبش سبز . از همانروزی هم که موسوی کاندید شد برایش دور خیز کرد . تازه شانس آوردیم ، اگر خاتمی مانده بود که الآن ما بیچاره بودیم ! چرا برای حرکت هر کسی فقط دو خط قائلیم ؟ یا در خط سبزهاست یا اگر نیست در خط جمهوری اسلامی . چرا کسی نمی‌تواند به هر دلیلی خط خودش را داشته باشد و برود ؟ اگر اشتباه می‌رود خب تو دنبالش نرو . چرا میخواهی زورکی به راه چپ هدایتش کنی ؟ تو هم شدی جمهوری اسلامی که می‌خواهد همه را به زور بفرستد بهشت ؟

رفیق جان ! اگر نگران فارس و کیهانی مراقب کامنتهای خودت در همین بالاترین باش که کیهان روزی ده‌تا خبر ویژه با آنها میسازد . راه دور هم نمی‌روم ، همین خود من . حدود ده روز است که هر روز کیهان را نگاه میکنم . برمیدارد نصف نوشته‌ام را با کامنتهای مخالف شما مخلوط میکند بعد می‌نویسد این خارج نشین فراری گفت اینطوری آمدند زدند کشتند نابودش کردند گفتند آنطوری . کیهان از اینکار لذت می‌برد ، تفرقه بنداز و حکومت کن را تا حالا شنیده‌ای ؟ تو چی آقای بهنود ؟ شنیده‌ای ؟!