2010/06/06

#738

پس از چند ثانیه دوباره تلاش کردیم ؛ نشد ، الآن به "ما" خبر دادیم !


جناب آقای برادر/خواهر بالاترین ! احتراماً ضمن آرزوی قبولی جاسوسی و جنایات شما و عرض ادب خدمت جناب مستطاب مهدی بالادار پسر یعقوب نزول خور گرانمایه مندرج در کیهان به استحضار می‌رساند پدرجان ! این سرچ بالاترین الآن یکماه است هرچه پس از چند ثانیه تلاش می‌کنیم کار نمی‌نماید . پس از چند هفته مراجعه نمودیم فرمودید تشریف ببریم در گوگل بالاترین و عبارت مورد نظرمان را با هم سرچ بنمائیم . در واقع این تکنیکهای محیر العقول که شما بما یاد می‌دهید بیم آن می‌رود بزودی با همین تکنیکها عنقریب بالابازها هم موفق به پرتاب کرم به فضا بشوند کار دست سازمان فضائی جمهوری اسلامی بدهند . شما اینرا نگفته بودید ما خیال میکردیم برای جستجو باید برویم سر کوچه داد بزنیم که شکر خدا با توضیحات دقیق شما تمام سوء تفاهمها بر طرف شد .

البته این خیلی بامزه است که هر وقت شما می‌خواهید سیستم ارتقاء بدهید اولاً میگذارید درست در حساس‌ترین زمان و موقعیت ثانیاً تا سیستم بخواهد مترقی بشود همه‌ی ما دو ماه از کار و زندگانی افتاده‌ایم . الآن مثلاً هی میخواهی بروی ببینی بعد از حماسه‌ی کاملاً خودجوش 14 خرداد کی چی گفته که واکنش بجا و شایسته نشان بدهی تا میزنی 14 خرداد می‌فرماید پس از چند ثانیه دوباره تلاش کنید اگر نشد جائی نروید همین به خودمان که خبر بدهید حلـّه ! لااقل یک بازی‌ئی ، تفریحی ، چیزی محض خنده خوشحالی بگذارید آدم همینطوری که دارد پس از چند ثانیه تلاش میکند کف نکند . بالاترین کلاً هک که شده بود از این چیزها داشت الآن که فقط می‌خواهد مترقی بشود فقط می‌شود پس از چند ثانیه دوباره تلاش کرد .

در پایان از اینکه حساب ما همچنان باز است خوشحالیم . خیلی کیف میدهد ، مزه دارد !