2009/11/24

#559

عيد قربون نزديكه : عكس بده سرشو بگير !
.

با توجه به كذب محض بريده شدن سر مجتبي هاشمي و بانو اجازه دهيد اطفال در فرصت مناسبتري پذيرائي بشوند . لذا در اين لحظه پر خير و بركت مراتب اعتراض خود را با تحصن جلوي دوربين فارس اعلام نموده مشدانه خواهان استرداد قاتل ميباشيم . (مشدانه همان يكجور مجدانه با مشت است - جلد 7 - طبقه 2) در اينجا دلايل كارشناسي ما در رد اين شايعه كذب محض مبني بر سر زني برادران تمس اللهي در منزل مجتبي هاشمي جهت روشن نمودن افكار عمومي كه الآن خاموش است در زير مي آيد :

خبر دروغ است زيرا :

  1. منزل مجتبي هاشمي در يك كوچه است . در ماجراي ندا اعلام شده كه برادران هيچوقت در كوچه كسي را نميكشند . احتمال ميرود قتلهاي برادران فقط وسط اتوبان انجام بشود .
  2. اين اتفاق قبلاً در ونزوئلا هم افتاده . كله پسر رئيس كميته ونزوئلا را هم از بيخ بريده بودند انداخته بودند گردن چاوز بي ناموسها . هنوز معلوم نيست كي و چرا ولي مهم اينست كه هر اتفاقي قبلاً در ونزوئلا هم افتاده باشد .
  3. تصاوير بريده شدن سر مجتبي هاشمي مال الآن نيست . دقت كنيد كه در جمهوري اسلامي خود اتفاق مهم نيست مهم اينست كه مثل سيزده آبان تصاوير مربوط به الآن نباشد .
  4. پزشكي قانوني تائيد كرد كه مجتبي دو روز قبل از كشته شدن با زنش دعواش شده بود زنش گفته بود ميرم خونه مامانم اينا نشون به اون نشون كه زنگ زد آژانس بچه گريه كرد كانال دو فوتبال نشون ميداد و اين سي نفر هم كه اتفاقاً همه شان با هم از آنجا رد ميشدند شاهدند .
  5. چاقوئي كه سر مجتبي را بريد با چاقوي برادران فرق دارد . اصولاً هيچكسي در امام زمان گمنام از اينجور چاقوها ندارد اينها عين تفنگي كه ندا را كشت يكجور اسلحه هائي دارند كه فقط در فضا استفاده ميشود .
  6. ميگوئيد نه پس فردا 20:30 مجتبي را كنار مامانش نشان ميدهد ميگويد پاي من شكسته بود ولي چون از مامانم خجالت ميكشيدم بجاي ارتوپدي سه ماه رفتم منزل يك فرد نيكوكار اينم عكسش .
  7. بنا به اعلام رئيس ثبت احوال كه در اوقات فراغتش رئيس نيرو انتظامي هم هست ما فقط سه تا مجتبي هاشمي در جهان داريم : يكي هنوز دنيا نيامده يكي فضانورد است الآن بيست ساله رفته مريخ يكي ديگر هم اصلاً اسمش مجتبي نيست بهش ميگويند ذوالفقار تشابه اسمي بوده .
  8. كسي كه سر ميبرد دروغگو است و دروغگو هم ترسو است و ترسو هم پررو است و پررو هم ول كني جهان را اداره ميكند . قاتل جد و آبادته برو ميزنم سرت را از بيخ ميبرم ها !
  9. اگر راست ميگويند و سر مجتبي هاشمي بريده شده پس چرا بانوي محجبه مصري مروه الشربيني را در آلمان كشتند ؟ ايناهاش اينم عكسش كه احمدي نژاد فوري از خشتكش درمي آورد .
  10. من بعنوان يك استاد دانشگاه از شما سوال ميكنم . آيا در امريكا سر هيچكس بريده نميشود ؟ اينجا پاي گربه ميرود زير چرخ وانت حقوق بشر دويست تا بيانيه ميدهد اينهم نمودار چرخ وانت در دولتهاي قبلي اصلاً بفرمائيد پسران آقاي رفسنجاني در شب حادثه كجا داشتند چيكار ميكردند ؟ بگم ؟ ... بگم ؟!