2009/09/11

#481

آقای رهبری !
.
ببین خودت خواستی ها فردا نیای بگی جسم ناقص گریه کنی باز !
.

ده فرمان صادره در نماز جمعه :

فرمان اول : اگر اختلاف سلیقه بود اشکال نداشت : یعنی اگر اختلاف سلیقه نبود اشکال داشت . دقیقاً همینطوره . اگر اختلاف سلیقه بود نهایتاً اینکه یارو آخرش از وزارت برکنار میشد یا بهش میگفتند هولو یا می نشاندند ته مجلس که دیگه ویز ویز نکنه یا بهش نماز جمعه نمیدادند یا اینجور چیزها . ولی الآن چون اختلاف سلیقه نیست اشکال دارد و باید با طرف یک کارهای دیگری کرد . ببخشید اعترافات موسوی ساعت چند پخش میشه ؟

فرمان دوم : به حضرت علی میگفتند اینها را بزن بکوب کار را یکسره کن : خدا را شکر این یکی حضرت علی احتیاج به اصرار ندارد . خودش "اینها" را میزند می کوبد جمع میکند یک کارهای دیگری میکند که ما الآن رویمان نمیشود بگوئیم چکار . اصلاً اینکه می گویند مذهب با زمان جلو میرود دقیقاً یعنی همین . برای بزن بکوب به آن حضرت علی اصرار میکردند الآن این حضرت علی خودش به بقیه اصرار میکند . جسارتاً کروبی را امشب میگیرید یا فردا ؟

فرمان سوم : حضرت علی در نهایت برای مخالفانش شمشیر کشید : حالا ما شمشیر نداریم تفنگ می کشیم . اولش نشسته بودیم داشتیم وافور می کشیدیم بعد یک چند تائی هسته کشیدیم کار درست نشد چندتا دندان کشیدیم بعد یک کمی نعره کشیدیم بعد رفتیم روسیه نقشه کشیدیم بردیم کهریزک جا کشیدیم دیدیم شما تنتان میخارد الآن "در نهایت" است تفنگ می کشیم . اصلاً همه اش تقصیر حضرت علی است که "در نهایت" شمشیر کشید . وافور نبود آنموقعها شمشیر میکشید . ببخشید امشب خاتمی را هم میگیرید ؟

فرمان چهارم : نظام تاکنون کاری با دگر اندیشان نداشته : در صورتیکه میتوانسته داشته باشد . ضمناً نظام "تابحال" کاری با دگر اندیشان نداشته از حالا به بعد را نمیدانم . خواستیم از دگر اندیشان سوال کنیم ببینیم واقعاً نظام تابحال باهاشان کاری داشته یا نه همه شان زندان بودند نشد سوال کنیم . ولی احتمالاً همان کاری نداشته چون با آنهائی که کاری داشته خدا بیامرزها آدمهای خوبی بودند . ببخشید رفسنجانی را 209 میبرید یا کهریزک ؟

فرمان پنجم : امام افراد بالاتر از رئیس جمهور را هم کنار گذاشت : درحالیکه شما چه انتظارات بیخودی دارید . الآن که بالاتر از رئیس جمهور نداریم نکنه میخواهید بنده خودم را کنار بگذارم ؟ نخیر بنده خودم را کنار نمیگذارم زحمتش را شما بکشید . اصلاً در این مملکت همه راحت طلب شده اند دلشان میخواهد بما رأی ندهند ما خودمان را کنار بگذاریم . شرمنده ، حسن خمینی را هم امشب میگیرید یا پس فردا ؟

فرمان ششم : بعضیها در ردیف دشمن قرار میگیرند : منظورت همان نخبه ها بود که قبلاً گفتی در ردیف مردودی ها قرار میگیرند ؟ الآن در ردیف دشمن قرار گرفته اند ؟ خب پس همینجوری پیش برود امشب در ردیف بازداشتی ها قرار میگیرند فردا در ردیف زندانیها قرار میگیرند پس فردا در ردیف اول متهمین دادگاه قرار میگیرند پسون فردا در چندتا ردیف دیگر قرار میگیرند آخر هفته هم در ردیف 302 بهشت زهرا قرار میگیرند . ببخشید بند نسوان برای زهرا رهنورد جا دارد هنوز ؟

فرمان هفتم : در ده سال گذشته هم تلاشهائی شده بود : اما شکر خدا به نتیجه نرسید اگر رسیده بود الآن بنده با دلی شاد و ضمیری مطمئن یا باید هفته ای سه دفعه نماز جمعه میخواندم همین چیزها را میگفتم یا کلاً الآن مقام معظمتان یکی دیگر بود نماز جمعه هم زیاد لازم نبود بخوانی اوضاع خوب شده بود شما داشتید زندگی تان را میکردید . ضمناً این ده سال گذشته که چهار سالش ... ببخشید سوال بیخودی بود ... این اعترافات کروبی فردا از کانال چند پخش میشود ؟

فرمان هشتم : تفرقه در تجمع روز قدس خلاف است : ما که از اولش گفتیم روز قدس را هم عین مصلا بگو بنائی داشتیم لغو کن شر را بکن خودت میخاری . ضمناً روز قدس اتفاقاً ایندفعه خیلی هم با وحدت است . پنج میلیون تا مائیم ، پنج هزار نفر شماها غریبه هم بینمان نیست جز پنجاه هزارتا فلسطینی و لبنانی که برای هرچی آمده باشند برای قدس نیامده اند برای همین میدان قدس خودمان آمده اند که اگر کسی نگذاشت از آنها طرفداری بشود همانجا بزنند خشتکش را پشت و رو بکنند بکشند سرش . با عرض پوزش بی زحمت موسوی را موقع دستگیری زیاد کتک میزنید ؟

فرمان نهم : تیم ایران گل میزند افریقائیها دست میزنند : من جای افریقائیها بودم پشتک میزدم . راست میگی تیم ایران را ببر ونزوئلا ببین براش چیکار میکنند . ببر سومالی از خوشحالی تیم ایران را میخورند . اصلاً محبوبیت نظام یعنی همین . چهار سال بروی دار و ندار مملکت را خرجشان بکنی که وقتی تیم ایران گل میزند افریقائیها دست بزنند . حیف که نمیتوانیم به برزیل گل بزنیم ببینیم کسی برایمان دست میزند یا نه ولی زیاد هم روی افریقائیها حساب نکن چند وقت پیش که بجرین بما گل میزد اینها باز برای ما دست میزدند . جسارت است ، امشب برای دستگیری منتظری چند نفر حمله میکنند ؟

فرمان دهم : وقتی مدارا جواب ندهد باید برخورد کرد : الآن یعنی مدارا جواب نداده است دیگر ؟ خوب شد گفتی چون ما فکر میکردیم این مدارای شما دارد کم کم جواب میدهد . به این روسها اعتماد نکن ، روشهای اینها اگر جواب داده بود الآن هنوز همانجوری اتحاد جماهیر بودند برای فروختن نیم کیلو اورانیوم اینقدر دنبال کون تو موس موس نمیکردند نصف کره زمین هم نقشه کشورشان بود . البته در کوچک کردن نقشه کشور روشهایشان برای شما خوب جواب داد . جسارتاً این دستگیری موسوی و کروبی هم نکنه روش روسهاست ؟ جواب نمیدهد ها بدتر میشود . بعداً نگی نگفتی !