2009/09/11

#482

عمراً خود میرحسین هم نمی توانست اینطوری همه را برای شرکت در روز قدس تحریک بکند !
.

اقلیت هفتاد میلیونی سبز با انتشار بیانیه ای برای اولین بار در کمال صداقت از رهبری تشکر کرد . متن بیانیه برای اولین بار بعد از زفاف ابوبکر در زیر می آید :

از : خس ، خاشاک ، اراذل ، دشمن ، هرچی دلت خواست بگو
به : ای رهبر آزارده ، برای روز قدس آماده ایم آماده !

ما داشتیم برای روز بین المللی قدس پنج نفر پنج نفر آدم جمع میکردیم حضرتعالی یک کاری کردی محاسبات ما بهم ریخت الآن نمیدانیم پنج میلیون نفر آدم توی هر کوچه جا میشود یا نه ؟ الهی یونسکو قربان آن الفاظ اهورائی ات برود که همچی حرف که میزنی همه بسیج میشوند برای براندازی . باور بفرما این براندازی نرمی که ما میکنیم در حالت عادی اش ممکن است ده سال طول بکشد تا به نتیجه برسد تو که حرف میزنی ده روزه همانطوری میشود که باید بشود . جا دارد تا به نحو شایسته ای تقدیر شما را بنماید که اینهمه هوای ما را داری . این دشمن که امروز جنابعالی فقط نود و هشت دفعه گفتی به خیال خام خود فکر میکرده تو فقط هوای مموتی را داری اینها نمیدانند که پشت پرده چه خبر است .

رهبرا ! اماما ! خدایا ! بیا و همین امشب موسوی و کروبی و بقیه را بگیر و کلک قضیه را بکن . تو را به این شبهای عزیز اینهمه ملت را در فلسفه انتظار نگه ندار . منتظران واقعی همینهایند . میگوئی نه امشب ساعت ده برو پشت بام ببین همه شان چقدر منتظرند . جسارت است ولی خطبه های دشمن شکون امروز را یک کمی زود خواندی . میگذاشتی بعد از راهپیمائی میخواندی یک هفته دیرتر سرنگون میشدی . به این رادان هم که بعد از کهریزک ازش خبری نیست میگفتی یک بیانیه شدیداللحن یدهد ما را بترساند خودت زحمت نماز جمعه را نمیکشیدی . رهبرا ! آدرس ما را که داری ؟ درست است که امسال به ما و مورالس افطار ندادی ولی بیام یا میای ؟

به آقا مجتبی سلام برسان بگو ممرضا شاه هم همینطوری ملت را تحریک کرد که پسرش آخر شاه نشد . البته تو الهی هستی با ممرضا فرق داری ولی آن خدا بیامرز وطن فروش هم که اگر بود الآن نصف کره زمین مال ما بود عین تو ملت را جدی نگرفت که اینطوری شد . این ملت البته زیاد هم جدی نیستند همه ی کارهایشان را همینطوری شوخی شوخی میکنند . باز هم میگوئی نه جمعه برو با هلیکوپتر سیاحت کن ببین فرزندان این انقلاب همینطوری خنده خنده چقدر بیشتر از فرزندان تو در نماز جمعه هستند . رهبرا ! بد تری زدی ! اماما ! بیا منو بـیـگـیـر !