2009/09/02

#476

آمیرحسین ! داداش بعضی وقتها حرف هم بزن !
.
نام میرحسین موسوی از نظر مقدار سکوت در برابر دو ماه فاجعه در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد . وی قادر است ظرف دو ماه فقط دو بار هر بار بمدت ده دقیقه یکبار به زور و از پشت وانت حرف بزند که غیر قابل رقابت است . ناظران معتقدند در ابتدای جنبشی که اتفاقاً به اسم همین میرحسین شروع شد چنانچه ایشان حرف نمیزد همه نگران میشدند که مبادا دستگیر شده باشد لیکن الآن اگر حرف بزند همه مطمئن میشوند که حتماً دستگیر شده است . وی همچنین کاندیدای دریافت سیمرغ بلورین در زدن حرفهای بی موقع شد . نامبرده دو ساعت قبل از اتمام انتخابات یکساعت درباره دلائل پیروزی خودش سخنرانی کرد ولی تا دو هفته بعد از اتمام انتخابات فقط نشست بـّـر و بـّـر منرا نگاه کرد . وی همچنین قبل از انتخابات روزی سی دفعه از امام راحل خاطره تعریف کرد الآن هیچی برای تعریف کردن یادش نمی آید . وی که ظاهراً از دانش آموختگان سابق مدرسه باغچه بان میباشد در اطلاعیه ای که آنرا هم زنش نوشت یکدفعه اصولاً نسبت به همه چیز ابراز نگرانی کرد تمام شد رفت پی کارش . پزشکان معتقدند این حد از نگرانی که آدم در خانه اش بشیند در و دیوار را تماشا بکند برای قلب و جاهای دیگر ضرر دارد !

به اعتقاد ناظران سیاسی چنانچه این وسط کروبی هم نبود الآن همه جریان خرمگس و ا.ن هم یادشان رفته بود . به گفته یکی از آگاهان که هنوز کسی بهش تجاوز نکرده است علت دستگیر نشدن میرحسین تا این لحظه اینست که بازجو دق مرگ میشود تا این دو کلمه حرف بزند . اصولاً در جمهوری اسلامی رئیس جمهور یا اینقدر زر میزنند که همه بهش فحش خواهر مادر بدهند یا اینقدر حرف نمیزند که باز همه دلشان بخواهد همینکار را بکنند . به اعتقاد مورخان اینکه در انتخابات بر علیه موسوی کودتا بشود بعد کروبی سر و صدا بکند اصلاً عجیب نیست . این درحالیست که در کهریزک بخاطر همین آقا ترتیب ملت را با بطری دادند الآن مدارکش را کروبی دارد جمع میکند . همچنین کسانی که علیه موسوی کودتا کردند الآن دارند اطرافیان کروبی را دستگیر میکنند . شاهدان عینی میگویند موسوی درحالیکه دارد بـّر و بـّـر زهرا رهنورد را تماشا میکند البته خیلی هم نگران است . پزشکان احتمال عود کردن بواسیر را در این مرحله از نگرانی نشسته صد درصد ارزیابی کرده اند !

برخی میگویند این خیلی باحال است که مردم به رئیس جمهور بگویند چیکار بکند چیکار نکند . این حد از دموکراسی در کشورهائی که پیام رئیس جمهور قبلی شان در فضا پخش میشود بدیهی تلقی میگردد . مثلاً مردم به رئیس جمهورشان میگویند جان اون مادرت برای حمایت از خودت بیا نماز جمعه یا میگویند سه میلیون تا از ما بخاطر تو یکجا جمع میشویم این تن بمیره بیا نکـّـار مارو یا مثلاً میگویند داداش ! برای راهپیمائی که قرار است در آن من بخاطر تو کشته بشوم دو خط بیانیه بده بعداً لااقل برای نکیر و منکر که شب اول قبر در سردخانه ی تره بار پرسید تو اون وسط چه غلطی میکردی جواب داشته باشم بدهم ! والا !