2009/09/01

#475

برای آبجی بالایار که از ما دلخوره !
مشاور جدید مموتی مـمـه میخواد !
.

نظر به اینکه مموتی در گفتگوی تلفنی با یک بچه ی 9 ساله نظرات او را در اداره کشور جویا شده است و از یک طفل پنج ساله برای حل معضل ترافیک راهنمائی گرفته است اینجانب ضمن خوشحالی از اینکه مموتی سرانجام بعد از عمری یک هم قد و قواره ی خودش را برای همفکری و همزبانی گیر آورده با نی نی مزبور مصاحبه ای ترتیب دادیم که در زیر می آید :

ما : سلام نی نی ! یه بوس بده قاقا بدم .
نی نی : اوئه ... اوئه ... اوئه ... ممه بده !

ما : سپردم یکی که میتونه کرم کنه بهت ممه بده . میگم که نی نی ! بی زحمت تو از کجا دکترا گرفتی ؟
نی نی : مدرک اَخه ! من پی پی دالم . ممه بده !

ما : من ممه ندارم نی نی جان ! چی شد که برای مموتی نقاشی کشیدی ؟
نی نی : مامانی منو سلپا کلد جیش لیخت لو دفتل مشق داداشی اونجا که نقشه ایلان داشت . مموتی فک کلد واسه اون کشیدم . ممه بده !

ما : بابا به حضرت عباس من ممه ندارم ! دفتر مشق داداشی چطوری رسید دست مموتی ؟
نی نی : مموتی سفل استانی اومد مامانی جیش منو گذاشت تو پاکت داد بهش پول دادن . ممه بده !

ما : هی میگم نره میگی بدوش ؟ خب بعدش چی شد ؟
نی نی : بعد مموتی تلفن کلد خونه گفت ملسی که واسه جیشیدن به ایلان بلنامه دادی . بیست دقیقه با من تلفنی حلف زد . گفتم ممه بده !

ما : عجب بچه زبون نفهمی هستی ها ! میگم من ممه ندارم !
نی نی : با تو نیستم که . به مموتی گفتم ممه بده گفت سه تا وزیل من ممه دالن بیا از این بلنامه ها بده ممه بدن . حالا ممه بده !

ما : الدنگ ! این ممه ای که ما داریم کار تو رو راه نمیندازه ! بعدش چی شد رفتی ممه خوردی ؟
نی نی : نخیل ! لفتم دیدم اونا خودشون جیشو بودن . چندتاشون هم لیشو بودن . بو میداد نخولدم . جیش کلدم تو بغل یکیشون بهش جایزه دادن واسه الگوی مدیلیت . ممه بده !

ما : میزنم بمیری ها ! خب لابد بتو احتیاج داشتن که بردن پیش وزرا . تو بزرگ بشی چی میشی !
نی نی : خودت بزلگ بشی چی میشی ! اونا خودشون اونجا نی نی بودن . یکی از نی نی ها عین هولو میموند داشت میلفت . کلاغ پل بازی میکلدن میگفتن : کلاغ پل ، ایلان پل ، جمهولی اسلامی پل . ممه بده !

ما : آخه من ممه از قبرم دربیارم بدم بتو ؟ جدی اونجا همه نی نی بودن ؟
نی نی : نخیل ! خودشون اندازه بابائی بودن عقلشون نی نی بود . نقشه کله زمین آولدن گفتن اینجا جیش کن واسه مدیلیت دنیا احتیاج دالیم . ممه بده !

ما : پدرسگ ! مگه من مایکل جکسونم که ممه داشته باشم ! حالا چی شد ؟ جیش کردی ؟
نی نی : حالا که بمن ممه نمیدی من به دفتل تو جیش میکنم مموتی بیاد تو لو ببله واسه خودش . خوشت میاد ؟ نی نی بد ! من ممه میخوام !