2009/06/15

#398

دائی !
سازش کنی این رفته واسه ریاست جمهوری مادام العمر ها !
.

نظر به اینکه رهبری بعد از دیدار با میرحسین نشان داد که کارش را خوب بلد است ونظر به اینکه رهبری با بی خیالی طی کردن نسبت به راهپیمائی بدون مجوز نشان داد که کارش را بهتر بلد است و نظر به اینکه خاتمی کلاً تمام کارهایش را از رهبری بیشتر بلد است و نظر به اینکه میرحسین هم ظاهراً دارد کارهای خاتمی را یاد میگیرد ولی کمتر بلد است و نظر به اینکه اصلاح طلب جماعت آدم خوبی است ولی کارهای بدی بلد است و نظر به اینکه ما خر نیستیم یک چیزهائی یادمان است ولی تاریخ از ما بهتر بلد است به احتمال صد درصد بلکه هم بیشتر طی ده سال آینده اتفاقاتی می افتد که در هر حال از اینی که در زیر می اید خارج نیست . مموتی مرده من زنده اگر این نشد بنده رسماً این سبیلم را میزنم ریش میگذارم تا اینجا !

شهین که تازه از زندان آزاد شده به مهین که شوهرش همان موقعها طلاقش داده زنگ میزند هر دو درباره خریتشان در ده سال قبل به تفاهم میرسند . حس میکنند عجب الاغی بودند دنبال اینها راه افتادند . (شهین و مهین نمیگویند دنبال کی ها) . احمدی نژاد بعنوان محبوبترین رئیس جمهور مادام العمر جهان در اثر ازدحام جمعیت یک مسیر سی متری را دو هفته در راه میماند . رهبری هشدار میدهد آنهائی که ده سال پیش خواب شاه سلطان حسین شدن را دیده بودند مردم را تحریک نکنند . مردم میگویند خدائیش رهبری ایندفعه دارد راست میگوید . جنتی طرح زوج و فرد شدن وکالت مجلس را پیشنهاد و خودش تائید میکند : شش انگشتی ها سالهای زوج ، سه انگشتی ها سالهای فرد . یک آدم معلول که با ویلچر راه میرود در مراسم دهمین سالگرد 22 خرداد کتک میخورد . بانک مرکزی سکه های صد هزار تومانی ضرب میکند ولی عدد تورم منفی است . دانشجویان تقلب در انتخابات امریکا را محکوم و از دیوار سفارت اسپانیا بالا میروند . تنها دانشجوی غیر بسیجی کشور با ماتیک خودکشی میکند . روزنامه ی "دو قدم مانده تا آزادی" درباره تغییر قانون اساسی حرفهای مهمی میزند ولی چون هیچکی نمیخواند دوتا جدول چاپ میکند که لااقل بخرند . کروبی تغییر هشتصد و سی و دومین وزیر کشور را محکوم میکند و به ننجونش تلفن میزند . ننجونش نبود با فاطی رفته بود عیادت زهرا که ده سال است مریض شده . خاتمی در استرالیا با یک خبرنگار زن که مایو پوشیده مصاحبه میکند مردم عکسش را می بینند کف میکنند . دیده بان حقوق بشر روزی سه دفعه محکوم میکند . اتحادیه اروپا حاضر است درباره کلاهکهای هسته ای ایران تا سال 2158 مذاکره بکنند . اوباما دق میکند . نفت لیتری هزار دلار میشود در ایران بنزین نیست دوچرخه سوار میشوند . اسرائیل دو هزار تا فلسطینی را میکشد احمدی نژاد سخنرانی میکند دنیا میگوید خوب کاری کردی کشتی . محمدرضا خاتمی در دانشگاه مکاتبه ای جهرم سمینار اصلاحات میگذارد . چندتا روزنامه نگار که الآن در امریکا و انگلیس و بلژیک هستند با چندتای دیگر که در فرانسه و آلمان و کانادا هستند روزی صد دفعه از طریق ایمیل دعوا میکنند میگویند تقصیر تو بود . اعضاء بالاترین پای لینکها به من فحش میدهند !

نتیجه گیری ده سال بعد : ده سال از بیست سال دوم سکوت میرحسین میگذرد !