2009/06/14

#397

ضد شورش نه داداش ، تو برو ضد سوزش بیار !
.
پزشکی قانونی از اعزام اکیپهای ضد سوزش به مناطق عرق سوز شده ی نظام خبر داد . این نهاد قانونی که مثل ریاست جمهوری کاملاً قانونی است افزود چنانچه مناطق عرق سوز شده با شلنگ و کابل و سیم بکسل خوب نشد میدهیم از لبنان چیزهای جدید بیاورند . توضیحاً اینکه در نظام اسلامی اصولاً برای رفع سوختگی از شیوه جدید درمانی پیاده کردن فک که از سلولهای بنیادین جانوری بنام مموتی گرفته شده استفاده میگردد . جانور مذکور قادر است جیب آدم را درحالیکه طرف با هر دوتا دستش آنرا قایم نگه داشته است روز روشن در ملاء عام بزند !

به همین مناسبت تعدادی از ملت ایران که جمعه قهرمان پرور بودند ولی شنبه با حفظ سمت دشمن نوامیس اسلام شدند در یک حرکت بنیادین جهت تاکید بر آراء خود که مهم نیست به چه کسی بوده ولی مهم هست که بنام کی تمام شده ساعت 9 شب در پشت بام تکبیر گفتند . کارشناسان معتقدند ملت قرمان پرور و دشمن ایران آدمهای خیلی جالبی هستند : همان کاری را که نظام خوشش می آید بر علیه خوشش میکنند . بر این اساس تعدادی از کارهای دیگری که نظام خوشش می آید جهت استفاده بر علیه خوشش در زیر می آید :
  1. حمله به اسرائیل و یک هفته جنگ همینطوری خنده خنده محض اعتراض وسط جنگ بگیرند فلسطینیها را هم بزنند .
  2. حضور پنجاه میلیونی در نماز جمعه تهران جوری که اعلام بکنند غلط کردیم بروید فرادا بخوانید بعد درحالیکه دارند غلط میکنند بدلیل ازدحام جمعیت طاق مصلا بیاید پائین .
  3. راه اندازی دسته های سینه زنی و زنجیر زنی و اگر پا داد قمه زنی همراه با مداحی ونوحه و گریه زاری برای اهل بیت ولی نگویند اهل کدام بیت وسط راه بروند فرمانداری را بگیرند .
  4. راهپیمائی پنجاه میلیونی بسمت بیت جهت تجدید بیعت با آرمانها و شعار ما اهل کوفه نیستیم لطف کنند وقتی برگشتند رادیو رحلت جانگداز را بدلیل ازدحام بیعت کنندگان حتماً اعلام کند .
  5. حمله به دانشگاهها جهت سرکوب عوامل منافق با بیل و کلنگ و تیر و خدنگ و سیم و شلنگ بی زحمت سرکوب دانشگاهها را از دانشگاه امام صادق شروع بکنند هر کی دستشان رسید چنان بزنند که صدای خر بدهد .

روابط عمومی در پایان از ملت همیشه قهرمان دشمن خواست تا فردا برای آزاد کردن موسوی از حبس خود خواسته با چماق خانگی اش همگی به محل سکونت او بروند تا بعد از آزاد کردن ایشان دسته جمعی به محل سکونت جدیدشان جنب هتل اوین منتقل بشوند . روابط عمومی محض اطلاع فاطی رجبی افزود آدرس میرحسین بجای پشت دیوار منطقه پاستور به شرح زیر میباشد :

پاسداران- سه راه فرمانيه- خيابان بوستان- روبري سفارت عربستان- انتهاي بن بست مريم- پلاك ... (نمیگم !)