2009/03/14

#342

در راستای تقابل با چهارشنبه سوری (خبرها)


بچه ها آمادن؟ ترقه ها آمادن؟ امشو شوئه شه لیپک لی لی لونه !
.
دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور فشفشه و کوزه جنی هرگونه مراسم چهارشنبه سوری را از مصادیق یکجور براندازی برشمرد . این دفتر که بسختی در حال استخراج حدیث و روایت درباره قاشق زنی میباشد افزود چنانچه در شب چهار شنبه سوری از کسی ترقه در برود هزار فرشته موکل شب اول قبر توی کفنش سیگارت می اندازند . گفته میشود چنانچه در این شب مسلمانان جهان بجای ترقه در کردن ساعت ۹ شب میرفتند پشت بام تکبیر میگفتند جمهوری اسلامی هم با ماهواره میبردشان فضا سواری . طبق سنت حسنه سالهای اخیر ، برگزار کنندگان این مراسم عموماً از طریق بته جقه و هفت ترقه ساعت ۷ غروب وارد صحنه شده ساعت ۹ شب دینامیت فیتیله ای روشن نموده و تا آخر شب اگر نارنجکهایشان خواب نظام را بر هم نزند خودشان هم خوابشان نمیبرد . گفته میشود ملت ایران اصولاً خوششان می آید کارهائی را که نظام خوشش نمی آید با ایجاد سر و صدا شدیداً انجام بدهند !

به همین مناسبت ستاد هماهنگی گمنام امام زمان از حضور یکپارچه بی ترمز خبر داد . این ستاد همه ساله برای حفظ سلامت روانی جامعه از طریق ایجاد حکومت نظامی اقدام به حفظ ارکان نظام مینماید . حکومت نظامی مربوطه که صرفاً به قصد حفظ سلامت دلبندان مردم برگزار میشود عموماً جان دلبندان مردم را هم میگیرد . گفته میشود چنانچه برای حفظ سلامتی کسی پنجاه نفر با چماق بگیرند بزنندش نامبرده تا پایان عمر کوتاهش دیگر سرما نمیخورد . به کسانی که تا پایان عمر کوتاهشان سرما نمیخورند اختصاراً خدا بیامرز هم گفته میشود . توضیحاً اینکه حکومت نظامی یک چیزی است که در دوران شاه خائن برای ایجاد رعب و وحشت اجرا میشد لیکن الآن با رعب و وحشت از شاه خائن برگزار میشود . همچنین ارکان نظام هم یک چیزی است که در مقابل شرق و غرب و اصولاً همه گونه دشمن و جن و پری بخوبی ایستادگی میکند ولی اگر یک ترقه زیر پایش در برود یه تیکه میریزد زمین . عموماً جمهوری اسلامی فقط از پس مشکلات بزرگ برمی آید لیکن چنانچه مشکل کوچک باشد حتماً تا آخر هفته جوری میشود که رهبری برای دشمن شکن نماز جمعه را خودش بخواند !

مورخان میگویند مراسم تاریخی چهارشنبه سوری بدلیل حرکت وضعی کره زمین کم کم دارد تبدیل به یک مراسم سیاسی میشود . گفته میشود در دوران باستان مردم با پریدن از روی آتش "سرخی تو از من زردی من از تو" میخوانند لیکن الآن با پراندن آتش "سید علی پینوشه ایران شیلی نمیشه" میخوانند . به گفته حضرت زرتشت اتفاقاً کردار نیک گفتار نیک که میگویند یعنی همین !