2009/02/04

دو کلمه هم از ننه عروس در باب بالاترین !

...
.
اینجانب در این لحظه پر خیر و برکت و تاریخی در اینجا ضمن ابراز زرشکدردی با مردم مظلوم غزه به جهت این کشف بزرگ خبرگزاری فارس از همینجا آمادگی کامل خود را به جهت ورود به مستراح اعلام میدارم باشد تا اشکی ریخته باشیم تا از سوی فارس به حساب حمایت از غزه قلمداد بشود . اینجانب همچنین خداوند متعال را شاکرم که سایت ایدزی و جاسوسی بالاترین که برخی کاربرانش دارای لپ تاپ و گیره نیز میباشند بجای هک چیز دیگری نشد چون آنوقت در حمایت از مردم مظلوم غزه خیلی بد میشد . توضیحاً اینکه منظور ما از "چیز دیگری" اصلاً کار بدی نیست لیکن شما چون خیلی بی ادبید فوراً اتفاقات ناجور و مثبت 18 مربوط به آن "چیز دیگر شدن" برایتان تداعی میشود !
.
با تشکر از ننه و سایر متعلقین و وابستگان عروس !