2009/02/04

من از رفقای دنباله و از مهیار و کیا ممنونم ...

الآن داشتم دنباله را نگاه میکردم . تقریباً تمام لینکها و خبرها دور و بر اتفاق بالاترین میگرده . میدانید ؟ گاهاً دیده ام که بین بالاترین و دنباله اختلافاتی پیش آمده . این اختلاف خیلی هم طبیعی است . اگرچه که همیشه پیش خودم حق را به دنباله داده ام . من رفقای دنباله را هیچوقت اهل جنجال و حاشیه های بیهوده ندیده ام . شاید به همین خاطر همیشه در آنجا همانقدر راحت بوده ام که در صفحه خودم ...

حالا دیدم که تمام رفقای دنباله عاری از هرگونه ذهنیت زشت که حالا و در این زمان به فکر تسویه ی حسابهای قبلی خود باشند صمیمی و دوستانه هم از ماجرای بالاترین ناراحتند و هم در اینباره در حد وسعشان خبر رسانی میکنند و حتی گمانه میزنند ...

دلم خواست از طرف خودم از تمام این رفقا تشکر کنم . دلم خواست از رفقای خوبم مهیار و کیا مدیران دنباله تشکر کنم . دنباله امروز و حالا امنترین محل اجتماع تمام رفقای بالاترین هم هست . خیلیها را میدانم که به آنجا رفته اند . دلم میخواهد این رفقای مهمان بالاترینی قدر این رفاقت دنباله را همیشه بدانند و همیشه با دنباله همینطور نزدیک بمانند ...

بالاترین هر وقت و هر شکل و هر جور که برگردد محترم است و شایسته . خوشبختانه ظاهراً مشکل سایت قابل حل است . اینکه از کل سایت یک بک آپ کامل وجود دارد نعمت بزرگی است . هر چند که بهرحال حتی نیم ساعت نبود بالاترین برای جامعه آزاد خبری لطمه بزرگی است . از دنباله ممنونم که با مهمان نوازی خوبش همه را خیلی زود دور خودش جمع کرد و نگذاشت که جمع واحد رفقا پراکنده بشود ...

مرسی از مهیار مرسی از کیا و مرسی از تمام رفقای خوب من در دنباله ...