2009/02/04

#316

همچنان در راستای بالاترین

ماموریت ماهواره امید شروع نشده با موفقیت تمام شد !
.
سرقت نورانی بالاترین در حالی رخ داد که ماهواره معنوی امید همین پریشب به فضا پرتاب شد . وزارت دفاع فضائی جمهوری اسلامی پس از هک شدن بالاترین پرتاب ماهواره امید را کاملاً موفقیت آمیز خواند و گفت ماهواره مزبور تا این لحظه که هنوز به هیچ جائی نرسیده است اتفاقاً به تمام مقاصد نظام رسیده است . این سفینة النجاة که از لحظه پرتاب هزار فرشته موکل دور و برش پرواز میکنند در حال حاضر در مدار قرب الهی نفس کش میطلبد . قمرمانه امید پس از پخش پیام صلح آمیز احمدی نژاد شامل اذان و اقامه برای موجودات فضائی قرار است درد و بلا بشود از همان بالا بخورد تو سر هرچی نفهم اسرائیلی . به همین مناسبت یک هیئت علمی از ملت ایران با اجتماع جلوی در ریاست جمهوری به نظام توضیح دادند اینجائی که دارید درد و بلا نازل میکنید سر نفهم ایران است اسرائیل اونطرفه !

در پی این سرقت ادبی جمهوری اسلامی که هیچوقت در هیچ کاری هیچ دستی ندارد امروز را بدلیل نامعلومی جشن گرفت . در این جشن باشکوه که مثل سایر جشنها ملت از طریق اسرائیل به معنویات میرسند کلیه ارکان نظام به صرف یک نفس راحت دعوت شدند . هنوز هیچ فرد یا گروهی از القاعده مسئولیت این دزدی را بر عهده نگرفته است لیکن یک مقام آگاه بنام حسین شریعتمداری که از ذکر نامش به هزار دلیل خودداری کرد از حضور استیل و ۳۲ پارچه ده هزار وبلاگ بسیجی در اینترنت همینطوری بیخود و بی جهت تقدیر کرد . وبلاگهای مزبور ابتدا به قصد براندازی نرم وارد بالاترین شده ولی بعد از یکماه که خودشان براندازی سخت شدند از طریق اجماع علما به این نتیجه رسیدند که وقتی میشود گاز گرفت و جفتک انداخت مگر دیوانه ایم وبلاگ بنویسیم . قرار بود نامبردگان از طریق وبلاگهایشان بالای دیوار جامعه مجازی اقدام به تولید پارازیت بنمایند لیکن غفلتاً به ریش خودشان شیشکی کشیدند . بر این اساس مایکرو سافت از اختراع جفتک شکن بعنوان فیلتر شکن برای بالاترین خبر داد !

گفته میشود با استفاده از خلاء خبری بالاترین قرار است بزودی چند وبلاگنویس بدلایل عشقی خودکشی بشوند . این وبلاگنویسان که تصادفاً همه شان هم در بالاترین آی.دی دارند مدتها بود که برای خودکشی دنبال بهانه میگشتند که خوشبختانه پیدا شد . همچنین برخی اخبار ضد و نقیض حاکی از اینست که حسین درخششمداری در جریان اتفاقات بالاترین هیچ نقشی نداشته است . وی که بدلیل عنایت به مادر وبلاگستان پدر بر حق وبلاگ فارسی است هم اکنون بر اثر همان مهرورزیهائی که ازشان دفاع میکرد در حال اعتراف به تخم مرغ دزدی در سه سالگی است . قرار بود نامبرده فقط به جاسوسی شصت وبلاگ اعتراف بکند لیکن چون وبلاگهای جاسوس زیاد بود یه تیکه بالاترین را لو داد . ضمناً اصطلاح درخششمداری از ما نیست ولی از نیک آهنگ هم نیست !

توضیح مجدد : این وسط اگر برای ما حرف و حدیث در نمی آورید صفحه داور خان را اگر هنوز نرفته اید بروید . رفقا آنجا جمعند .
درخواست رفاقتی : برای سوزاندن تحت حسود همگی همان کارهائی را بکنید که در بودن بالاترین میکردید . ریش ما را زده اند ریشه ما را که نمیتوانند بزنند .
تکرار مکررات : از دنباله و پوششی که به رفقا داد باز هم ممنونم .