2008/12/30

ای کسانیکه ایمان آورده اید !

...
آیا از 1400 سال پیش تاکنون کسی در میانتان هست که برای ما یک لوگو بسازد ؟
.
اگر هست پس لطفاً و فقط "از طریق ایمیل" اطلاع داده و خود را قرین رحمت ابدی سازید !
.
همانا الهی خیر ببینی ننه !