2008/12/31

#289

در راستای حمله غیورانه بسیجیانی که حتماً دانشجو هم بوده اند به باغ سفارت انگلیس در قلهک (افضل ترین !)

همینطور پیش بره تا آخر چشم انداز کل بسیجیها شدن تارزان !
.
بسیجی نمونه !

* این مطلب را با لحن گوینده رازبقا بخوانید !

( در قسمت صدای جنگل این عبارات را جایگزین کنید : بغ بغ رررر خخخخ زززز هو هو هه هه شیششش ویزززززز ! )

گروه بعد از عبور از جنگلهای مناطق حاره و کوههای استوائی درحالیکه شکارچیان وحش بدنبالشان بودند با گذر از گردنه های زیاد و رودهای خروشان بعد از سه روز وارد وحشتناکترین جنگل دنیا در وسط خاورمیانه شدند (صدای جنگل) اینجا جمهوری اسلامی است ! (صدای جنگل)

در ابتدا به گونه هائی از موجودات بدترکیب ریشو برخوردیم که تا حالا هیچ جا ندیده بودیم . این گروه بطور دسته جمعی از دیوارها بالا میرفتند . بومیان محلی به آنها بسیجی میگویند ! (صدای جنگل) زیستگاه اصلی این پستانداران هنوز معلوم نیست لیکن به نظر جانور شناسان این گونه از حیات وحش عموماً شبها در محل مخوفی در اعماق جنگل تکثیر میشوند . نام این محل حوزه است ! (صدای جنگل) این موجودات خشن علیرغم اینکه خودشان از پستانداران میباشند ولی به پستان حساسیت عجیبی داشته و به محض دیدن یک پستان دار با سر و صدای زیادی به طرفش حمله ور میشوند . بومیان به این کار آنها بیعت با آرمانها میگویند ! (صدای جنگل)

در دامنه کوههای البرز گونه هائی هم از موجودات ذره بینی زندگی میکنند . این موجودات خیلی ریز دیده میشوند . زیست شناسان به این موجودات ذره بینی میگویند ملت ایران . این موجودات عموماً توسط بسیجی ها بطور وحشیانه ای خورده میشوند ! (صدای جنگل) موجودات ذره بینی به شکل عجیبی نه آب و غذا میخورند نه نفس میکشند نه میتوانند تکان بخورند نه زنده اند ولی بررسی فسیلهای بدست آمده از زیستگاه آنان نشان میدهد که اینها تا همین سی سال پیش هم نفس میکشیدند هم غذا میخوردند هم خیلی کارهای دیگر میکردند . به گفته پرفسور گروه این ذره بینی ها در سی سال گذشته بر اثر مهرورزی اینطوری شده اند بدبختها ! (صدای جنگل)

در ادامه مسیر ، راهنما گروه را به نزدیکیهای کندوی پستانداران مهرورز در حوالی پاستور برد . اعضاء گروه در کمال تعجب دیدند ملکه پستانداران بسیجی از موجودات ذره بینی هم ریزتر است . جانورشناسان به این موجود میکروسکوپی ماموت میگویند ! (صدای جنگل) نسل ماموت در طول دوران زمین شناسی یکبار منقرض شد ولی بعد از دوران کوسه ها و خندانها بطرز نامعلومی دوباره یکی از آنها بوجود آمد . پرفسور پیدایش دوباره ماموت را حاصل فعالیتهای آتشفشانی منطقه میداند ! (صدای جنگل) این موجود عجیب از تک سلولیهای منطقه گرمسیر آرادان بوده ولی بجای اینکه تکثیر بشود فقط فکر میکند که دارد تکثیر میشود . این موجود از خودش سر و صدای زیادی ایجاد میکند که باعث فرار دشمنانش میشود . محققان باغ وحش ماساچوست میگویند این جاندار میکروسکوپی اصلاً هیچ دشمنی ندارد بیخود سر و صدا میکند ! (صدای جنگل)

در ادامه به تنگه خشکی بنام بیت المعظم رسیدیم . گونه هائی از انگلهای نواحی خاورمیانه به وفور در این تنگه دیده میشوند . نام یکی از انگلهای کمیاب این منطقه سید حسن است ! (صدای جنگل) زیستگاه اصلی این موجود یکجای دیگر است ولی فقط در این تنگه تغذیه میکند . برخی از انگلهای دیگر خاورمیانه نیز بطور جداگانه از او تغذیه میکنند . نکته جالب توجه اینست که انگل اصلی این تنگه ، هم به این انگل نان میرساند هم از طریق او نان میخورد . پرفسور میگوید انگلی که از انگل بزند شاه انگل است ! (صدای جنگل)

غیژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ

( ضمن عرض پوزش از وقفه بوجود آمده ما بریم شرت و کرست این خدیج خانوم را از روی دیش جمع کنیم ارتباطمان با ماهواره قطع شد ! این خدیج خانوم عاشق پستانداران بسیجی است و آنها هم عاشق پستان او میباشند ! احتمال دارد این رفتار غیر انسانی نامبرده با دیش ما در راستای تامین منافع تارزان در باغ قلهک باشد ! )