2008/08/20

#163

بازپرس جنايی تهران، عزت الله انتظامی، پرويز پرستويی و کيومرث پوراحمد، سه سينماگر ايرانی را به اتهام جمع آوری دیه برای بهنود شجاعی احضار کرده است(فارس)

آقای پرستوئی ! حالا دیدی راههای رسیدن به خدا بسیار است ؟!

بهترین بازیگر نقش اول در جمهوری اسلامی !

دلایل احضار این سه نفر :
 1. برای بهنود شجاعی پول جمع میکنند ولی برای لبنانیهای شجاع پول جمع نمیکنند !

 2. اینها هنوز نمیدانند بازی کردن در نقش آدمهای خوب فقط مال همان فیلمهاست !

 3. فکر میکنند اعدام خلق الله هم فیلم است که آخرش خوب تمام بشود !

 4. داشتند یک کاری میکردند که قبلاً به ذهن آقا نرسیده بود نمیشود که !

 5. با این کارها اگر یکی نداند فکر میکند در ایران که ماهواره امید دارد هنوز کسی اینقدر بدبخت هست که بخاطر بی پولی به نجات جانش امید نداشته باشد چهره نظام مخدوش میشود !

 6. وقتی میرفتند جشنواره کن و سولقون جایزه میگرفتند از همانور فرار نمیکردند بروند پناهنده بشوند فکز میکردند باید برگردند وطن !

 7. پور احمد اینهمه قصه های مجید ساخت ولی یک دونه قصه های عماد مغنیه نساخت با آن مامانش !

 8. همین پور احمد نوک برج را ساخت ولی نوک گل دسته را نساخت بی حیا !

 9. پرستوئی وقتی رضا مارمولک را بازی کرد برایش احضاریه نیامد که خب چه فرقی میکند حالا آمد !

 10. ضمن اینکه پرستوئی روبان قرمز را بازی کرد ولی نوار غزه قرمز را بازی نکرد مگر روبان با نوار چقدر فرقش است ؟!

 11. انتظامی چطور ناصرالدین شاه را بازی کرد ولی علی اکبر دین شاه را بازی نکرد که رئیس مجمع تش خیس هم هست ؟!

 12. همچنین انتظامی چهل سال پیش نقش گاو را بازی کرده بود پس چرا الآن نمیتواند نقش یکی از ارکان نظام را بازی کند ؟!

 13. این سه تا بعد از اینهمه سال هنوز فکر میکنند آدمها نباید در ایران اعدام بشوند حتماً لازم بود دادگستری این موضوع را بهشان "تف هیم" (تف him) بکند !

 14. تمام امور جاری مملکت هسته ای شده الآن هم بشدت قرار است با این اعدامها هسته مردم کشیده شود اینها نمیگذارند !

 15. جمهوری اسلامی خیلی متنوع شده اول سالی یکبار سوژه تولید میکرد بعد شد ماهی یکبار بعد شد هفته ای یکبار حالا شده روزی یکبار تا پس فردا میشود ساعتی یکبار بعد دقیقه ای یکبار ... !

اطلاعیه مهم دادگستری : به همین مناسبت هرگونه دکترای بازیگری و کارگردانی این سه نفر بشدت تکذیب میشود !


---> ایــنــهــم ســنــدش ! <---