2008/07/13

#69

در راستای حضور آبجی مچالگان محترم در استخر زنان به جهت امر به معروف (جون !)

لطفاً با وضو وارد استخر بشوید !

یک استخر در لبنان درحالیکه این ریختی در آنجاها اشکالی ندارد و اصلاً به شما چه مربوطه ؟!

 1. آب استخرهای ما جوری است که انگار آب چاه زمزم و خیلی روایات هم در این زمینه آمده !
 2. در همین راستا چنانچه کسی در آب استخر جیشی چیزی بنماید گناه کبیره محسوب شده و الهی خدا ازش نگذرد شاشو را !
 3. برای ورود به استخر لازم است تا خانمها حتماً به چندتا سوال درباره احکام غسل شب جمعه پاسخ بدهند !
 4. لازم است که برای شنا یک عکس تمام رخ از تمام حالات موجود یک آدمیزاد به جهت درج در پرونده نسوان ایرانی گرفته شود !
 5. اگر خانمی شنای کرال بلد باشد ولی غسل ترتیبی را بلد نباشد باید همانجا در استخر باهاش کارهای "ترتیبی" کرد !
 6. بدلیل اینکه خانمها در استخر یک چیزی تو مایه های وبلاگ پورنوگرافی میشوند لذا به نشانه اعتراض به طرحهای ارشاد جدید همان ریختی ازشان عکس هم گرفته میشود برای آلبوم طرف !
 7. ما با شنای قورباغه خیلی حال میکنیم چون حاجی میگوید در حالت قورباغه پر و پاچه آدم جسابی باز میشود ولی روش سگی البته بهتر است !
 8. خانمهای محترم در هنگام شنا باید تسبیح هم دستشان باشد و هفت دور هم به نیت هفت تن آل عبا عمامه دور استخر شنا بکنند و بگویند مرگ بر منافقین و صدام !
 9. در کنار کلیه استخرها تمام روشهای زیر آبی رفتن توسط آبجی مچالگان محترم که این چیزها را خوب بلدند آموزش داده میشود !
 10. همچنین بعنوان برنامه های جانبی نحوه خودکشی با پلاکارد مخصوص بانوان نیز آموزش داده میشود ! شرکت در این کلاسها اختیاری است ولی بعداً نگی نگفتی !
 11. کسی که کرال سینه و کرال پشت بلد است باید کرال بقیه جاهایش را هم یاد بگیرد چون بعداً بدردش میخورد !
 12. استفاده از هرگونه موسیقی و نوار در استخر ممنوع است حتی نوار بهداشتی !
 13. هر استخر مجهز به یک روحانی است که سیره "عملی" اولیا را همانجا مفتی به همه آموزش میدهد !
 14. چنانچه یک نوگل تازه شکفته ۱۴ ساله به استخر برود اصلاً ول کن این حرفها را بیا جلو ببینم دلبندم !
 15. کلیه خانمها باید به جهت جلوگیری از پیشامد حسودی توسط خواهران مچاله با ترکیب بدن ملی وارد استخر بشوند : سینه ها مشک حضرت عباس بقیه جاها ...ون چون تانک !
 16. چنانچه کسی مایو پوشیده باشد و نماز قضا هم داشته باشد اصلاً آدرس را درست آمده و باید با ۵ نفر دیگر برود در نمازخانه استخر جلوی سردار نماز بخواند !
 17. در همین راستا الهی هرکی در حال نماز خواندن در استخر از آدم فیلم میگیرد بمیرد خیر ندیده !
 18. در استخر همواره چشمهائی وجود دارد که مراقب اعمال شما میباشد بعضی از این چشمها البته مربوط به صاحب آن دماغی است که از چادر بیرون زده بقیه را نمیدانیم !
 19. برای کنترل هرچه بیشتر اعمال شناگران محترم یک دوربین مدار بسته نیز از زیر آب مستقیماً به اتاق حاج آقا متصل میباشد که اعمال خانمها را خصوصاً در حالت قورباغه کنترل بنماید !
 20. در هنگام پریدن داخل آب استخر ممکن است زیر آب چندتا ریشو میشو ببینید که البته جای نگرانی ندارد چون اگر از اینها کاری برمی آمد میفرستادیم بازداشتگاه نه استخر !

توصیه : آقایان محترم در هنگام بازگشت خانمشان از استخر حتماً بروند یک پارچه بزنند سر کوچه بنویسند : بازگشت پیروزمندانه همسر شناگرم را بعد از ۲ ساعت اسارت در استخر به خودم و بچه هایش تبریک میگویم !