2008/07/12

#64

احمد سالك سخنگوي جامعه روحانيت مبارز : جناح‌ها نيازمند تست افكارعمومي درباره گزينه‌ها هستند (فارس)

* البته این خیلی خنده دار است که همه در جمهوری اسلامی وقتی با هم جمع میشوند میگویند ما فقط یک حزب و جناح داریم آنهم فقط حزب الله بعد جدا جدا که حرف میزنند ما می فهمیم نخیر ظاهراً غیر از حزب الله ما ۸۰۰ تا حزب دیگر هم داریم که البته زیاد هم با هم فرقی نمیکنند چون ته همه شان وصل میشود به همان حزب الله منتها ایندفعه در لبنان !

گوزینش خوبه که تستی باشه !


جمهوری اسلامی درحالیکه دارد افکار عمومی را تست میکند !

در اینجا به جهت حمایت همه جانبه از افتتاح یک واحد سازمان سنجش برای تست افکار عمومی تعدادی از این قبیل تستها را با گزینه های مربوطه در زیر می آوریم باشد تا در تست افکار عمومی هم فقط سهمیه ای ها قبول بشوند تا چشم دشمن در خلیج فارس بشود شیش تا !
 • آیا افکار عمومی برای ما خیلی مهم است ؟
 1. بله اینقدر مهم است که نگو ؟!
 2. نخیر اینقدر مهم است که نگو ؟!
 3. اگر مهم نبود که زهرا بنی یعقوب خودش را با پلاکارد نمیکشت میرفت خودش را اعدام میکرد ؟!
 4. افکار عمومی دقیقاً میشود همانی که میگویند به چپش !
 • آیا مردم خیلی دلشان میخواهد که وضع همینطوری بماند یا بیشتر از خیلی ؟!
 1. هر دوتا مگه پارک ملت را ندیدی ؟!
 2. هر دوتا مگه دانشگاه تربیت معلم رو ندیدی ؟!
 3. خیلی بیشتر از هر سه تا مگه ماهواره ندارید ؟!
 4. این سوال خیلی سخت است لطفاً بعدی ؟!
 • چرا ما هر کاری میکنیم اصلاً دلمان نمیخواهد در هیچ جا هیچ جنگی بشود ؟!
 1. بله شما راست میگی ؟!
 2. بله شما همیشه راست میگی ولی اونجای پدر دروغگو ؟!
 3. بله ولی مگه شما حرف راست هم میزنید ؟!
 4. بله و بلا ؟!
 • آیا از اوضاع لبنان راضی هستید یا فکر میکنید رئیس جمهورشان نباید ترور بشود ؟!
 1. بله ولی از اوضاع عراق راضی تر هستیم و نباید ترور بشود ؟!
 2. از اوضاع افغانستان راضی تر هستیم ولی چرا کسی ترور نمیشود ؟!
 3. ما آدمهای قانعی هستیم ولی با اوضاع عراق خیلی حال میکنیم ؟!
 4. این سوال یک کمی زبر و خشن است درحالیکه ما صبحها به دستمان کرم میمالیم ؟!
 • به نظر شما اعتراضات سراسری در ایران همان رفراندوم مشروعیت نظام است یا بله ؟!
 1. بله مشروعیت نظام مگه رفراندوم میخواهد ؟!
 2. اگر نظام رفراندوم خواست بگید اول راهپیمائی بعد حقوق کارمندها ؟!
 3. مشروعیت نظام عین بچه فاطی میماند هیچکدام نامشروع نیستند ؟!
 4. چه حرفائی میزنی آقا ؟!
 • بعد از عکس یادگاری پنتاگون با احمدی نژاد فکر میکنید اتفاقا بعدی چه باشد ؟!
 1. بله محمود پس فردا خدا را هم می بیند ؟!
 2. بله ولی ممکن است خدا هر کاری بکند محمود را نبیند ؟!
 3. خدا کند خدا محمود را نبیند چون ما را می اندازد جهنم ؟!
 4. رئیس جمهور بعدی لطفاً ؟!
 • فکر میکنید پاسخ ما به بسته پیشنهادی اروپا چی بود ؟!
 1. بله ما اصلاً فکر نمیکنیم ؟!
 2. بله فکر میکنیم ولی چیز جدیدی به ذهنمان نمیرسد ؟!
 3. بله جواب شما این بود که دهنتان را کج کردید گفتید ی ی ی ی ؟!
 4. نگفتید ی ی ی ی ولی یک جوابی دادید که معنیش میشد همین ؟!
 • علت گران شدن قیمت نفت چیست ؟!
 1. بله فتوشاپ ؟!
 2. نخیر دستگاه زیراکس ؟!
 3. بله کاغذ کاربن ؟!
 4. هر چیزی که در آن یک واتو بشود هزار واتو ؟!
 • آیا خیلی دلتان میخواهد جنگ بشود یا ما هم خیلی دلمان میخواهد ؟!
 1. بله اصلاً دلمان نمیخواهد ولی امریکا به دل ما کاری ندارد ؟!
 2. خیلی دلتان بخواهد ولی اصلاً نترسیده اید چون محمود را فعلاً کرده اید توی گونی ؟!
 3. خر خودشان هستند نه شما ؟!
 4. این سوال ممکن است باعث ظهور امام زمان بشود انشالله تعالی ؟!
 • فکر میکنید اگر جنگ بشود عکس العمل شدید ما چیست ؟!
 1. الو الو قطع و وصل میشود ؟!
 2. الو الو اینجا آنتن نمیدهد ؟!
 3. الو الو فکر کنم خط رو خط شده است ؟!
 4. الو الو ای بابا قطع شد ؟!