2008/06/19

#6

احمدی نژاد در نشست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم : امریکائیها طرح ربودن خادم ملت را در سفر به عراق برنامه ریزی کرده بودند که این طرح به فضل الهی شکست خورد (فارس)

حالا که رئیس جمهور مارو میدزدید ما هم در انتخابات شما تقلب میکنیم !

احمدی نژاد دارد فکر میکند که اگر او را دزدیده بودند تا حالا باهاش چه کارهائی که نکرده بودند !

به پنج دلیل طرح ربودن احمدی نژاد شکست خورد :

  1. ایراد از خدمه هواپیما بود ! هر روز هواپیماهای زیادی از ایران بطرف عراق میرود که اتفاقاً محموله شان هیچ ربطی به افزایش خشونتها در عراق ندارد بلکه به عمه من ربط دارد و چون جمهوری اسلامی خیلی به ملت مظلوم عراق لطف دارد اینست که این هواپیماها در بازگشت قالباً تعدادی از مردم عراق را برای عملگی می آورد ایران و چون رئیس جمهور ما هرجائی که میرود خیلی مردمی است لذا در هنگام بارگیری عمله قضیه قاطی شد اینطوری که احمدی نژاد را پیش عمله ها نشاندند یک عمله را در هواپیمای ریاست جمهوری ! همینی که الآن هم در ریاست جمهوری هست !
  2. ایراد از رئیس جمهور عراق بود ! جلال طالبانی دید احمدی نژاد هنوز نیامده یک میلیارد دلار بهش داد ، تا فردای اقامتش هم تمام مشکلات عراق را حل کرد فقط ماند مشکل امریکائیها که بد جوری توی عراق گیر کرده اند این شد که چون جلال طالبانی یواشکی با بوش هم سر و سری دارد خواست پا در میانی کند تا احمدی نژاد مشکل امریکائیها را هم حل بکند بلکه این وسط یک میلیارد دلار دیگر گیرش بیاید ! طالبانی تا احمدی نژاد رو برد پیش بوش اون محکم زد تو سرش گفت این هنوز اینجاست ؟! دیدی چی شد ؟! ما یکی دیگه رو اشتباهی رو هوا دزدیدیم !
  3. ایراد از امام زمان بود ! خداوند خیلی احمدی نژاد را دوست دارد برای همین هی معجزه میکند تا بهش حال بدهد ! اصولاً تا حالا نشده که احمدی نژاد بره جائی و خدا پیغمبر را نبیند برای همین وقتی سفرش به عراق تمام شد یک کمی فکر کرد انگار یک کار انجام نشده داشته باشد بعد یادش افتاد که ای داد بیداد دیدی چی شد ؟! در این سفر نه نورانی شده نه خدا پیغمبر را دیده نه چیزی ! درحالیکه ایندفعه نوبت امام زمان بود ! امام زمان هم گیر داد رفت مشهد تا احمدی نژاد او را آنجا ببیند ! این وسط وقتی امریکائیها میخواستند احمدی نژاد را بدزدند او داشت در عراق دنبال امام زمان میگشت !
  4. تقصیر اسرائیل بود ! اگر اسرائیل نبود احمدی نژاد کمتر به امریکا گیر میداد امریکا هم کمتر به عراق گیر میداد بعد دوباره احمدی نژاد کمتر به امریکا گیر میداد بجاش بیشتر بما گیر میداد ! لذا حالا که اسرائیل هست اینها هی بیشتر به هم گیر میدهند درحالیکه بازم بیشتر بما گیر میدهند ! به همین جهت وقتی احمدی نژاد میرود سفر مردم ایران تا برگشتنش یک نفسی میکشند ! ایندفعه هم احمدی نژاد در عراق هی میخواست به بوش گیر بدهد نمیدونست باید چکار کند نیم ساعت بیشتر در عراق موند تا ما نیم ساعت بیشتر بخندیم بعد بیاید دق دلی بوش را سر ما خراب کند ! همون موقع امریکائیها داشتند روی هوا دنبالش میگشتند !
  5. تقصیر خدا بود ! اگر خدا یک التفاتی به ما کرده بود و نماز آیت الله حائری رو اجابت میکرد آنوقت باران می آمد بعد آب پشت سدها زیاد میشد بعد ما مجبور نبودیم برای استفاده بهینه از روشنائی روز و صرفه جوئی در مصرف برق ساعتهایمان را یکساعت بکشیم جلو ! احمدی نژاد هرجائی که میره فکر میکنه اونجاها هم یکساعت کشیدن جلو برای همین ساعتش رو دوباره یکساعت دیگه میکشه جلو ! به همین خاطر بجای اینکه ساعت ۱۰ سوار هواپیما بشه ساعت ۸ سوار میشه امریکائیها هم هواپیمای ساعت ۱۰ رو دزدیدن ! آقا میخ شدن رفت !


نتیجه : ظاهراً خداوند نمیخواد بی خیال رئیس جمهور ما بشه !