2008/06/22

#12

امام جمعه شيراز : افراط و تفريط در حجاب، خطرناک است و مسائل تاكتيكي زنان نبايد دین را ‌ضايع كند. (فارس)

*ما نیز ضمن تبریک این دستاورد عظیم تاکتیکی در اینجا به جهت روشن شدن اذهان عمومی که الآن خاموش است تعدادی از مسائل خطرناک و تاکتیکی زنان را در زیر می آوریم باشد تا خداوند خوشحال بگردد و بما مردان مجرد دوبله حوری پری عطا بفرماید انشالله تعالی !

ببخشید کجای خانمها تاکتیکی است ؟!

 1. حجاب اصولاً باید طوری باشد که مسائل تاکتیکی خانمها معلوم نباشد وگرنه برای همسران امام جمعه شیراز خطرناک است !
 2. اگر خانمها با افراط و تفریط کاری کرده باشند که مسائل تاکتیکی شان معلوم نباشد همان بی حجاب باشند بهتر است چون اینطوری آقایان کف میکنند که خطرناک است !
 3. بدلیل اینکه اخیراً حجاب خانمها جوری است که اتفاقاً مسائل تاکتیکی شان را بیشتر معلوم میکند لذا دین ضایع میشود و باید با آنها کارهای خطرناک کرد !
 4. پیراهن آقایان در دانشگاه زنجان یکی از جاهای تاکتیکی خطرناک است که هم دین را ضایع میکند هم دکتر مددی را !
 5. اگر کسی دین را ضایع بکند باید از طریق ورود به مسائل تاکتیکی او باهاش کارهای خطرناک کرد !
 6. در هنگام کارهای خطرناک نباید افراط کرد چون زاد و ولد زیاد میشود و غیر از دین طرف هم ضایع میگردد !
 7. کاندوم و قرص ضد بارداری از لوازم تاکتیکی هستند که نه میگذارند دین ضایع بشود نه دیندار !
 8. اهمیت مسائل تاکتیکی زنان ظاهراً خیلی زیاد است چون الآن ۱۴۰۰ سال است که دارد درباره آن بحث میشود ولی بازم خطرناک است !
 9. خطرناک به کاری اطلاق میشود که دین را ضایع بکند ولی اگر خود آدم را ضایع کرد مهم نیست چون آخرش یک هفته تکذیب و راهپیمائیه دیگه !
 10. من نمیدانم چرا ائمه جمعه هر چند وقت یکدفعه درباره مسائل تاکتیکی زنان و کارهای خطرناک حرف میزنند ! به گمانم آنها هم اینکاره باشند بشدت !
 11. کشاندن دختر مردم از کلاس دانشگاه به بازداشتگاه یکجور تاکتیک است چون برای اعتراف به کارهای خطرناکی که کرده باید با او کارهای خطرناک بشود که البته دین هم اصلاً ضایع نمیشود !
 12. احمدی نژاد آچار فرانسه است چون الآن سه سال است که با مسائل تاکتیکی تمام مردم ایران اعم از زن و مرد دارد کارهای خطرناک میکند دین هم اصلاً ضایع نشده !
 13. افراط در حجاب خیلی چیز خطرناکی است چون آنهائی که با افراط مسائل تاکتیکی خودشان را میپوشانند اکثراً بمبگذار هم هستند !
 14. البته ما از خداوند پرسیدیم گفت خودم هم نمیدانم وقتی قرار است خانمها تمام مسائل تاکتیکی شان را بپوشانند پس برای چی من اصلاً به زنها مسائل تاکتیکی دادم !
 15. نماز خواندن هم احتمالاً خیلی کار خطرناکی است چون آدم اگر نخواند با مسائل تاکتیکی اش کارهای خطرناک میشود اگر بخواند باز هم میشود عینهو سردار زارعی !
 16. اگر در هنگام انجام کارهای خطرناک با مسائل تاکتیکی آدم لو برود دین ضایع میشود ولی اگر آن آدم سردار هم باشد دین ضایع نمیشود و اصلاً کی گرفته کی داده ؟!
 17. این فاطی دائم از ما میپرسد موهای سر من تاکتیکی تر است یا آنجاهایم ؟! پس چرا وقتی من آنجاهایم را می پوشانم بخاطر موهای سرم با من کارهای خطرناک میشود وقتی موهایم را می پوشانم هم بخاطر آنجاهایم کارهای خطرناک میشود ؟!
 18. اگر آنجاهای آدم مسائل تاکتیکی باشد قبلتُ هم میشود رمز عملیات وگرنه دین ضایع میشود !
 19. پزشکان متخصص زنان نیز فرمانده عملیات میباشند چون مسائل تاکتیکی زنان را با دوتا بخیه میکنند عینهو روز اولش لاکردار !
 20. افراط در پوشاندن مسائل تاکتیکی زنان با قیافه شان نسبت مستقیم دارد هرچی بیشتر بپوشانند زشت ترند و اصلاً میمون هرچی زشت تره بازیش بیشتره !

نتیجه خانوادگی : ببینم آقای حائری مگه خواهر مادر خودت مسائل تاکتیکی ندارند بی حیا ؟!
نتیجه خطرناک : در بازداشتگاه به دانشجوها میگویند مرگ یا بولا بولا ؟! آنها هم میگویند مرگ ! بعد آنها را آنقدر بولا بولا میکنند تا بمیرند !