2014/12/06

#1429

تلفن مشکوک دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه!؛


مصطفی زهرایی مدیرکل دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه، داشت در کنفرانس بین المللی جهان علیه خشونت حرف می‌زد که یک‌دفعه تلفنش از شماره مشکوکی زنگ خورد:

- الو مصطفی!
- بله؟
- داری چه غلطی می‌کنی؟
- دارم علیه خشونت سخنرانی می‌کنم.
- غلط می‌کنی! بگو مرگ بر امریکا!
- مرگ بر امریکا.
- بگو ما اسراییل را زیر پا له می‌کنیم.
- ما اسراییل را زیر پا له می‌کنیم.
- بگو مذاکرات هیچ نتیجه‌ای نداشت.
- مذاکرات هیچ نتیجه‌ای نداشت.
- بگو روحانی خره.
- روحانی خره.
- حالا برو با کونت رو دیوار بنویس قسطنطنیه.
- یه لحظه گوشی..... رفتم نوشتم....
- (صدای قهقهه خنده)
- الو؟..... الو الو؟.....
...........................
(بالاخره بچه‌ها گاهی دور هم جمع می‌شوند ازاینجور شوخی‌ها می‌کنند. موضوع اینست که طرف هر لحظه آمادگی شنیدن چنین حرف‌هایی را دارد و شک نمی‌کند!)