2013/09/14

#1371

راستانِ داستان : دشمن روی زمین امریکاست امریکا !


بچه هنوز دوم دبستانش به سوم نرسیده باید این سرود را یاد می‌گرفت: دشمن اصلی ما امریکاست امریکا، مرگ بر امریکا. هنوز چهار کلاس مانده تا a , b , c , d را یاد بگیرد این‌را به‌ناچار عین اسمش حفظ بود که "دشمن مستضعفین امریکاست امریکا، مرگ بر امریکا". نظام از همان سال‌ها به مدد ده‌ها قبضه معلم پرورشی از تمام تلاشش برای "پرت کردن" اباطیل به‌سمت هر قدرتی که نه دستش به آن می‌رسد نه زورش استفاده می‌کرد. این‌کار خیلی می‌چسبید. امریکائی‌ها هم که آن اوائل تا یکی می‌گفت "پخ" تا دم مرزهایش لشرکشی می‌کردند، خیلی زود به استراتژی "پرت کردن" نظام پی بردند. شما خودت را یک لحظه بگذار جای یک سناتور کنگره‌ی امریکا در حال تماشای آتش زدن پرچم امریکا توسط یک بچه‌ی ده ساله. د آخر لامصبا! عرض پرچم امریکا از طول ما هم نیم متر بلندتر بود، لااقل به یک کاری مجبورمان می‌کردید که قدمان برسد!..........