2012/10/25

#1222

اعضاء بیت رهبری با رأی مستقیم ما انتخاب می‌شوند !


تا جائی که من خبر دارم هنوز به عقل بشر نرسیده ، ولی من سه دلیل مهم دارم که اعضاء بیت رهبری با رأی مستقیم ما انتخاب می‌شوند :

دلیل مهم اول : مجلس تصمیم می‌گیرد که از رئیس دولت سوال بپرسد . رهبر از سوالات نمایندگان خبر دارد و تصمیم می‌گیرد که مجلس سوال نپرسد . رهبر ضمناً تصمیم می‌گیرد که لایحه بودجه هم که در آن درآمد نفتی بیست برابر شده الآن دو هفته است که تصویب شده باشد . رهبر در ادامه تصمیم می‌گیرد که ماده واحده‌ی قطع گوش و حلق و بینی با شمشیر که باعث جلوگیری از وقوع زلزله در اسلام می‌شود از دیروز به قوانین جاری کشور اضافه شده باشد . رهبر تصمیم می‌گیرد که سوال از وزیر ورزش هم کار بیخودی است و در عوض مجلس باید از ناتانیاهو در مورد کشتار فجیع سی هزار نفر در سوریه سوال بپرسد . رهبر با درایت خاصی مجدداً تصمیم می‌گیرد امروز یک کمی در مورد افزایش قیمت دلار که متأسفانه به هشتصد و بیست تومان رسیده در مجلس گفتگو بشود ولی حداکثر ساعت یازده صبح همه برای نهار و نماز مجلس را بسمت یکجای دوری ترک بکنند و به این زودی‌ها هم برنگردند . تمام نمایندگان مجلس ظاهراً با رأی مستقیم ما انتخاب می‌شوند .

دلیل مهم دوم : دولت تصمیم می‌گیرد که به سوال‌های مجلس جواب بدهد . رهبر چون از جواب‌های دولت خبر دارد تصمیم می‌گیرد که دولت به هیچ چیزی جواب ندهد . رهبر در همان لحظه تصمیم می‌گیرد که دو وزارتخانه با سه فرمانداری در دولت ادغام بشود که تولید شیر در بلوچستان بالا برود . رهبر بلافاصله متوجه می‌شود که طرح خط آهن جزیره لاوان به بندر ترکمن اقتصادی نیست و تصمیم می‌گیرد که سخنگوی دولت از یکماه پیش به البرادعی که جلوی پیشرفت ایران را دو هفته است از طریق یوکیا آمانو گرفته فحش بدهد . رهبر خروج هشت میلیارد نفر از زیر خط فقر در جهان را بر اثر هدفمندی یارانه‌ها مناسب با ترویج اسلام در منطقه نمی‌داند و تصمیم می‌گیرد که پس دولت جمعیت ایران را طی شش ماه گذشته تا الآن حداقل هشت برابر بکند . رئیس دولت هم ارواح عمه‌مان با رأی مستقیم ما انتخاب می‌شود .

دلیل مهم سوم : رهبر تصمیم می‌گیرد که قوه قضائیه از پارسال تا الآن دویست سیصد نفر را محض زدن پوز احمد شهید اعدام بکند . رهبر تصمیم می‌گیرد که قوه قضائیه چهار هزار و سیصد و ده مجرم محکوم به تجاوز را به مناسبت ولادت یکی از بانوهای دو عالم مورد عفو قرار بدهد و در عوض برای ده دقیقه ملاقات ، یک میلیارد تومان از حسین رونقی وثیقه بگیرد که برای بازسازی ساختمان دادگستری شعبه دهلران به صندوق مستضعفان این قوه کمک بشود . رهبر تصمیم می‌گیرد که قوه قضائیه نسبت به هرگونه بازدید اشخاص حقیقی و حقوقی از زندان اوین همواره تعجب بنماید . رهبر تصمیم می‌گیرد که رئیس قوه قضائیه نامه‌های دولت را به هیچ جائیش حساب ننماید تا خدای نکرده استقلال این قوه زیر سوال نرود . رئیس قوه قضائیه ناموساً هر جوری که حساب بکنی با رأی مستقیم ما انتخاب نمی‌شود و من اصلاً نمی‌دانم این پاراگراف پس چرا اینجوری شد چون طبیعتاً برای همخوانی با پاراگراف‌های بالا یارو می‌باید با رأی مستقیم ما انتخاب میشد .

حالا لابد می‌پرسید خب تمام اینهائی که گفتی چه ربطی به انتخاب اعضاء بیت رهبری با رأی مستقیم ما دارد ؟ منهم به شما می‌گویم که خب تمام اطلاعات بالا که رهبر با استناد به آنها برای همه جا تصمیم می‌گیرد را یارو از خشتکش که درنمی‌آورد ، اعضاء بیت رهبری این اطلاعات را بهش می‌دهند . افرادی هم که بجایشان تصمیم گرفته می‌شود با رأی مستقیم ما انتخاب می‌شوند . پس ما اصولاً داریم با مشارکت حداکثری در انتخابات هر دفعه اعضاء بیت رهبری را انتخاب می‌کنیم . بی مزه‌ی لوس !