2012/05/22

#1152

آقا مرضیه لنگا رو جمع کن !


در راستای یک تصویر فوق که آقای مرضیه وحید دستجردی بالاخره پاهایش را باز کرده و ایندفعه واقعاً با هر دو طرف جاهایش دارد ورزش می‌کند سوالات ناموسی ما ناموساً دیگر خیلی زیاد شد :
  1. آنطرف جاهای آقا مرضیه که قبلاً ورزش نمی‌کرد الآن چقدر خوشحال است که دارد ورزش می‌کند ؟
  2. چادر چقدر به ورزش هر دو طرف جاهای آقا مرضیه کمک می‌کند که به بقیه که ندارند نمی‌کند ؟
  3. اسلام دست و پای آدم را چطوری می‌بندد که آقا مرضیه الآن هم دستش باز است هم پا ؟
  4. اگر آقا مرضیه چادر نداشت پاهایش چقدر بازتر میشد که الآن نمی‌شود ؟
  5. کلاً پاهای یک وزیر بهداشت تا کجا اگر باز بشود اشکالی برای بهداشت جامعه ندارد ؟
  6. الآن که آقا مرضیه پاهایش را باز کرده دقیقاً کجایش معلوم است که قبلاً هرچی نگاه می‌کردیم معلوم نبود ؟
  7. موقع ورزش مقنعه تا کجای آدم را می‌بندد که چادر باید بقیه‌اش را ببندد ؟
  8. آیا اگر آقا مرضیه مقنعه نداشت موقع ورزش چشم و گوشش باز می‌شد که الآن نمی‌شود ؟
  9. این خنده‌ای که آقا مرضیه دارد می‌کند چقدر باعث ایجاد نشاط در جامعه می‌شود ؟
  10. ناموساً آیا در این عکس فقط یک تفاوت آقا مرضیه با آقای فاطی رجبی را می‌شود نام برد که بتوانیم شب راحت بخوابیم ؟!