2012/04/13

#1127

غلام ! زنتو جمع کن !


غلامعلی حداد عادل در یکی از برنامه‌های تلویزیونی صراحتاً اعلام کرد که "همسرم دیروز بمن گفت که قیمتها گران شده" . در اینجا ما ضمن آرزوی اینکه همسر ایشان رازهای به این مهمی را یک کمی زودتر به غلام بگوید و نیز امید به اینکه غلام از طریق همسرش به الباقی دردهای جامعه و خصوصاً دردهای مفصلی جوانان نیز رسیدگی بکند نتایجی گرفتیم که شما هم بهتر است بگیرید :

  1. همسر غلام بالاخره دیروز با او حرف زده .
  2. همسر غلام تا همین پریروز با او حرف نمی‌زده .
  3. نگران نباشید ! همسر غلام حرف بدی نزده ؛ فقط گفته قیمتها گران شده .
  4. اگر قیمتها ارزان شده بود ممکن بود اینها به این زودیها با هم حرف نزنند .
  5. غلام خودش هر روز در مجلس است برای همین از هیچی خبر ندارد خبرها را از همسرش می‌گیرید .
  6. خدا کند همسر غلام آدم دروغگوئی نباشد بیچاره یک وقت ناخواسته در تلویزیون آمار جعلی نداده باشد .
  7. اگر همسر غلام دیروز قضیه را لو نمی‌داد ممکن بود قیمتها همینطور بیخود ارزان بماند .
  8. اینها خانوادگی در قیمتها دست دارند .
  9.  غلام دیروز از همسرش قیمت گرفته است .
  10. دیروز قیمتها دست همسر غلام بوده است !
پنج سوال ناموسی :

سوال : همسر غلام دیروز از کجا فهمیده قیمتها گران شده ؟
جواب : از خدیج بلندگو . تو چکار داری فضول ؟!

سوال : همسر غلام دیروز گفته قیمت چی گران شده ؟
جواب : قیمت هر جا نابدتر همان خدیج بلندگو . همه چیزو باید گفت ؟!

سوال : همسر غلام دیروز قیمت می‌خواسته چکار ؟
جواب : می‌خواسته ببیند دیروز روز کاسبی هست یا نه بی‌تربیت !

سوال : همسر غلام وقتی قیمتها گران بشود چکار می‌کند ؟
جواب : صبر می‌کند شب غلام بیاید به او بگوید . بقیه‌ی شب را ما نمی‌دانیم با هم چکار می‌کنند بی‌ادب !

سوال : حالا اگر دیروز قیمتها ارزان شده بود همسر غلام چیکار می‌کرد ؟
جواب : می‌گذاشت تو آب نمک که گرون بشه . شخصیت نداری ؟!