2012/03/21

#1113

پرسپولیس به الشباب تولید داخلید !


در راستای پیام نوروزی مقام معظم رهبری و حمایت از هرگونه "تولید داخلی" که بخوبی ثابت کرد که حواس ایشان حتی به چیزهای دفع شدنی مسلمانان جهان هم هست  ، تیم پرسپولیس با شش گل اماراتی‌ها را با تولید داخلی یکی کرد . (امارات یکجائی است که هنوز تنبانش دوتا نشده چشمش به تنبان ما هم هست) . در اینجا ما ضمن تبریک این پیروزی به پیشگاه آقا و پسگاه خانوم یکبار دیگر پیام زیبای برادر منوچ متکی که در دوران پر تولید داخلی‌اش در وزارت خارجه گام‌های شدیدی در حفظ تمامیت ارضی برادران عرب برداشته شد و در اجلاس "دول خلیج العربی" (بنا به ترجمه‌ی وزارت خارجه این عبارت یعنی : دولت‌هائی که دور خلیج فارس عربی می‌رقصند) خطاب به امارات فرمود "خارکسه جزیره متعلق به ما است" (متن اصلی این بود : خارک و سه جزیره متعلق به ما است) را برای اماراتی‌ها تکرار نموده و قطعه‌ی ادبی زیر از دوست عزیز و شاعر شوریده محمدرضا عالی پیام را مجدداً برایشان تکرار می‌نمائیم :


البته پر واضح و خالی مبرهن است که هم ما پرسپولیسی‌های عزیز به شش‌تا زدن عادت داریم (اسنادش در باشگاه استقلال موجود است) و هم این موضوع صرفاً یک اتفاق ورزشی می‌باشد ، لیکن از آنجائیکه اخیراً هرکی اگر شلوارش را هم دربیاورد حتماً تابوشکنی کرده و قطعاً اصل ماجرا سیاسی است لذا ما هم گفتیم کی به کیه ، امروز هرچی تولید داخلی داشتیم عجالتاً حواله کردیم به این اماراتی‌ها !