2012/03/08

#1104

رهبری نگران نباشد؛ اصلاح طلب‌ها مواظب فضاهای مجازی هستند!

جناب آقای خامنه‌ای دامة حرکاته
با خبر شدم که برای فضاهای مجازی شورائی تشکیل داده‌اید و وزیر اطلاعات و فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی را هم که حالا پنج‌تا انفجار کمتر بیشتر فرق زیادی با هم ندارند، با کلی آدم کت کلفت دیگر را عضو این شورا کرده‌اید. خواستم خدمت جنایتکارتان عرض کنم که ظاهراً ایندفعه هم منافقین کوردل نفوذی خبرها را چپکی به محضرتان رسانده‌اند. شاید هم کار منابع خبری جرس باشد که از قرار معلوم این منابع هرکی که هستند در بیت شما بیشتر از پاریس پیدا می‌شوند. آخر اینها غیر از انفرادی زندان و محل حصر موسوی و کروبی و ستاد فرماندهی سپاه و اخیراً حتی بیمارستان‌ها و غیره، از خواب‌هائی هم که شما شب‌ها ملاحظه می‌فرمائید خبر دارند. اینها فقط «اسم» ندارند، «خبر» تا دلت بخواهد دارند اگر نداشته باشند هم تولید می‌کنند..........