2011/09/30

#1030

معشوقه‌ای که رسانه‌ها او را به کشتن دادند ...


شاید یک مهمانی ، یک معاشرت بسیار ساده ، یک رابطه‌ی کاملاً عادی و معمولی . دختر و پسر با هم دوستند و همدیگر را دوست دارند . همین و به همین سادگی . اینها مثل دهها و صدها و هزاران پسر و دختر دیگر در خانه دستگیر می‌شوند . آنموقعها می‌گفتیم "کمیته گرفتشان" ، حالا هم هر اسم دیگری . ماجرا نه سیاسی است نه هیچ چیز دیگر . فقط بخاطر ارتباطی که در ایران "نامشروع" است دستگیر می‌شوند . اما یک طرف این ماجرا بهنام گنجی است که رفیق کوهیار گودرزی هم هست . کوهیار هم با اینها دستگیر شده . همین دوستان رسانه‌ای که امروز شیون راه انداخته‌اند که چرا ماجرا رسانه‌ای نشد دوباره مثل دهها و صدها مورد دیگر فوراً احساساتشان قلمبه شد که چون بهنام دوست کوهیار است و کوهیار هم فعال حقوق بشر و تازه آزاد شده پس هر کسی را که دیدند گفتند هر که را ندیدند نامه فرستادند و تمام ماجرا را که همه چیزش بسیار عادی و معمولی پیش می‌رفت دم تا سم به عالم و آدم گفتند . چرا ؟ چون بهنام دوست کوهیار است ؟ چون نهال دوست دوست کوهیار است ؟ چون کوهیار اگر در زندگی شخصی و خصوصی خودش دست هم توی دماغش بکند ما تا با خبر شدیم باید جیغ بکشیم ؟ چون ما باید اسممان هر روز توی بوق باشد و چه سوژه‌ای بهتر از این ؟

این رفقای رسانه‌ای که حالا واویلا راه انداخته‌اند که چرا ماجرا رسانه‌ای نشد و تمام کره‌ی زمین با خبر نشدند که دوست کوهیار با دوست دخترش دستگیر شده واقعاً شرافتشان اینجا قلمبه نمی‌شود که شاید اگر ما همه جا بوق و چو راه نمی‌انداختیم ماجرا بسیار ساده و معمولی پیش می‌رود و کار نهایتاً با دوتا امضاء ولی و سه تا تعهد اخلاقی تمام میشد ؟ واقعاً باید بخاطر دستگیری دو پسر و دختر -هر کسی که باشند- اینهمه حساسیت ایجاد کرد ؟ باید ما که اینجا نشسته‌ایم هرگز و هیچ فکر نکنیم که الآن آن دختر و پسری که ما ظاهراً داریم خودمان را برایشان جر می‌دهیم بخاطر این حساسیتی که راه انداخته‌ایم تا چه حد تحت فشارند ؟ بهنام و نهال به چه دلیلی و چه فشاری و تا چه حدی برشان اعمال شد که اینطور بریدند و خودکشی کردند ؟ سهم ما در ایجاد این فشار روی اینها چقدر بود ؟ واقعاً ماجرا رسانه‌ای نشد ؟ مسیح جان من به نمایندگی از بی.بی.سی و صدای امریکا و رادیو فردا و هزار جای دیگر از تو عذرخواهی می‌کنم که خبرهای مربوط به دستگیری دوست دختر دوست پسرها در ایران را پوشش نمی‌دهند . و همزمان و برای چندمین بار از تو تشکر می‌کنم که موقع نقل خبر هیچ هیچ و هیچ کس دیگری جز خودت را نمی‌بینی . انگار فقط صرف اینکه طبق روال یک مطلب احساسی نوشته باشی و هورا شنیده باشی تو را کفایت می‌کند . گور پدر هر کسی که بخواهد بخاطر مطلب من و تو تحت هر فشاری قرار بگیرد . نه که فقط تو باشی ها ، دهها نفر دیگر هم همین کار تو را کردند . ولی حالا که کار به اینجا رسیده و تازه ادعا هم می‌کنی آنوقت است که منهم احساساتم قلمبه می‌شود که حتماً آنطرف قضیه را هم بگویم .

مطلبت امروز لینک اول بالاترین شد ، تبریک میگم !