2011/09/12

#1027

سعید شریعتی عزیز ؛ "پسر خوب" باقی بمان !


 رفیق جان ، به مدت بعد از آزادی از زندانت این چند دهمین بار است که همینطور دهانت را باز می‌کنی و بی هیچ پروائی به بالا تا پائین آدمهای "معاند با نظام" به زشت‌ترین شکلی فحاشی می‌کنی کما اینکه دیروز هم همین کار را در مورد مجتبی واحدی کردی . من و رفقای من همانطور که بارها در پیامهای خصوصی به تو گفته‌ایم اینرا خوب می‌فهمیم که تو بالاخره حتی همین بیرون زندان هم چندان بی‌بهره از رحمت و برکت بازجوها نیستی و خب گاهاً حسب اجبار باید نعل‌شان را میخ کنی . تو اینرا همان روزی که اعتراف کردی به همه گفتی که تاب و تحمل زیادی برای زیر فشار ماندن نداری که دراینباره هیچ ایرادی هم بر تو نیست و شاید که اگر من جای تو بودم شش ماه زودتر اعتراف کرده بودم . تو و تعدادی دیگر از دوستان قرار شد تا زمانی که "پسر خوبی" باشید نه حکم دادگاهتان اعلام بشود و نه زندان بروید . ما هم به رعایت تو سعی کردیم هیچوقت حتی از خودمان هم نپرسیم که بعد از گذشت بیشتر از یکسال و نیم چطوری است که هنوز نتنها حکم تو اعلام نشده بلکه بعنوان متهمی که با وثیقه بیرون است اجازه‌ی سفر به خارج از کشور را هم داری ولو اینکه آن سفر به مکه باشد .

حاج آقا ! تو دوستان دیگری هم داری که با شرایط مشابه تو بیرون از زندان هستند . اسم تو هم در برابر اسم و سابقه‌ی آنها قطعاً خودت می‌دانی که اصلاً دیده نمی‌شود . پس من ناچار می‌شوم که تمام رفتار امروز تو را به حساب آن بازجوی بدبخت ننویسم و با خودم بگویم حالا طرف یک بفرمائی زده این تا تمام سفره را نبلعد ول کن نیست . با این اصرار و تاکیدی که بر فحاشی به این و آن داری خودت داری اصرار می‌کنی که ما از تو نتنها سعید شریعتی پیش از زندان را سراغ نگیریم که سعید شریعتی تحت فشار بازجو را هم فراموش کنیم و بگوئیم که کلاً با یک آدم جدید طرفیم . این آدم جدید حتی در بهترین حالتش هم نمی‌تواند دوست ما باشد . این آدم جدید تفاوت چندانی با بوق‌چی‌های کیهان ندارد . واقعاً چند صد بار دیگر تو همینطور دهانت را بی‌پروا باز بکنی و ما در جمع‌ها و حرف‌های خودمان ، "دلمان برایت بسوزد" و بگوئیم آخی ! طفلی زیر فشار است ؟ تو اگر کمر به نابودی خودت و تمام آنچه که بابتش زحمت کشیده‌ای و هزینه داده‌ای بستی راحت باش ، ولی هرگز به تو اجازه نمی‌دهیم که زحمات کسانی که حداقل در مدت اسارت تو برایت صادقانه کشیدند را نابود کنی . امروز مخاطب من حق دارد از من بپرسد که این سعید شریعتی که تو آنطور برایش سینه می‌زدی که حالا به همه‌تان دارد فحش هم می‌دهد .

و کلام آخری که می‌خواهم در گوشی به تو گفته باشم اینکه : حاجی ! یک کمی اخلاق را از ابطحی یاد بگیر . خیلی بیشتر از تو تحت فشار است ، ولی پسر خوبی است !