2011/05/27

#968

نفس می‌کشم پس گور پدر ولایت فقیه !


از آنجا که جوان ، سایت سپاه نوشت "نفس کشیدن بدون رضایت ولایت فقیه کاری بیهوده است" بدینوسیله ما جمعی از نفس کش‌ها که رضایت ولی فقیه چپمان هم نیست ولی تا الآن خبر نداشتیم که داریم کاری بیهوده می‌کنیم با انتشار این نامه ضمن تاکید بر مراتب بیهودگی خود و سایر همنوعانمان از آن سایت غلیظ خواهشمندیم دیگر کارهای بیهوده‌ی ما را نیز بیان نموده خانواده‌ای را از نگرانی نجات بدهد . بدیهیست که اینجانبان اگر زودتر خبر داشتیم که بیهوده نفس کشیدنمان هم باعث یکجور نارضایتی ولی فقیه می‌شود حتماً تندتر نفس می‌کشیدیم و چه بسا که دائم در حال هن هن بودیم و توی دریا و استخر هم هیچ زیر آبی نمی‌رفتیم که نکند یکوقتی کارمان بجای بیهوده خدای نکرده باهوده بشود و ولی فقیه را خوشحال بکند . طبیعیست که ما نفس کشان بیهوده بطور مادرزاد دارای یک جفت ریه می‌باشیم که سالهاست از طریق آنها در حال ناراضی کردن ولایت فقیه بوده لحظه‌ای از این امر غافل نشده‌ایم چونکه اگر نفس نمی‌کشیدیم می‌مردیم و ممکن بود ولایت فقیه خوشحال بشود .

شک نیست که اینجانبان اگر از این چیزها خصوصاً در دو سال گذشته خبر داشتیم بجای راهپیمائی و شعار و تکبیر پشت بام و امثالهم که باعث کشته و زخمی و زندان و شکنجه‌ی شما برادران شد و ما تهش مجبور شدیم محض خاطر خاتمی ازتان عذرخواهی بکنیم ، می‌نشستیم سر جایمان فقط نفس می‌کشیدیم چرا که در هر صورت هیچ قصدی جز نارضایتی ولی فقیه نداشتیم . همچنین تقاضامندیم که شما این موارد حیاتی را به پیروان آن حضرت نیز اعلام رسانی بنمائید چونکه ما مطمئنیم که الآن خیلیها همینجوری بی‌خبر دارند بدون اجازه‌ی ولی فقیه زرت و زرت نفس می‌کشند و ممکن است علیرغم میل باطنی ولایت فقیه را ناراضی بکنند ولو اینکه برای رضایت مشارالیه صد دفعه هم با موتور ریخته باشند ملت را چماق‌ورزی نموده باشند . البته با توجه به نحوه‌ی استنشاق پیروان ولایت ، شما دقیقاً مشخص نکرده‌اید نفس کشیدن فقط از بالا بیهوده است یا اینکه اگر طبق روال برادران گمنام کسی هم از پائین نفس کشید باز هم یک کار بیهوده کرده . در پایان از طرف ما به ولایت فقیه بفرمائید که خ.ره ! ملتی که حتی با نفس کشیدنشان می‌خواهند تو را ناراضی بکنند جداً چه اصراری داری که همینجوری به زور ولی فقیهشان بمانی ؟!