2011/04/03

#922

آن صلیب را باید کرد به کون این کشیش بی‌پدر و مادر !


در پاسخ به قرآن سوزی کشیش پفیوز امریکائی علی الحساب سه تفاوت اساسی اولیاء مسیحی با اولیاء خودمان را اینجا می‌آوریم :
  1. اولیاء مسیحی بر حسب سنت پیغمبرشان الآن دو هزار و یازده سال است که همه دارند دنبال ننه بابایشان خصوصاً دومی می‌گردند آخرش هم که پیدا نمی‌کنند ترتیبات کار را می‌اندازند گردن خدا می‌گوید ننه‌اش تا آخر همینجور آکبند بود اولیاء ما شکر خدا از هر بابتی وابسته باشند از این حیث نه فقط خودکفا بلکه اینقدر ننه بابا دارند که الآن هزار و چهارصد و سی و دو سال است که بین علما محل اختلاف است که آخرش کی دقیقاً بابای کی بود ؟
  2. در همین رابطه اولیاء ما خصوصاً در سالهای اخیر اگر هیچ کاری هم که نکرده باشند یک راه حل خوب شرعی برای ناموس اولیاء مسیح پیدا کرده‌اند و آن اینکه بعد از مورد ترتیب قرار گرفتن توسط یوسف نجار آدم می‌تواند برود جایش را بدوزد کار را بیندازد گردن خدا آب هم از آب تکان نمی‌خورد اولیاء مسیح فقط بلدند به پیروانشان یاد بدهند که چطوری از طول و عرض و ارتفاع و عقب و جلو و دهن و داگی و غیره می‌شود باز کرد که رفت و آمد راحت باشد تهش هم انداخت گردن همان خدا .
  3. مادر قحبه‌تر از اولیاء مسیح همان اولیاء مسیح است : به پیروانشان یاد داده‌اند که یک هفته‌ی تمام بروند هر گهی که دلشان خواست بخورند ته هفته بروند کلیسا نیم ساعت آواز بخوانند یارو با آب مقدس که احتمالاً در زمان ترتیبات ننه‌ی عیسی از یکجاهای خداوند پریده بیرون رسیده دست اینها ملت را خیس بکند بگوید الآن پاک شدی برو تا هفته‌ی بعد اولیاء ما حداقل این صداقت را دارند که در طول همان هفته اگر کسی غلطی کرد بگیرند بخوابانند ترتیب یارو را جوری بدهند که آب مقدس بریزد روش .
تذکر انضباطی اول : پیش از این گفته بودم که اگر یارو قرآن آتیش بزنه جریان بابای عیسی رو به همه میگم ، این تازه شروعش بود ؛ حالا من هی ادامه میدم اونم بره ننه‌ی عیسی رو بدوزه .
تذکر انضباطی دوم : در مجموع هر کی هرچی دستشه همون بستشه . ما یک جلد قرآن دستمونه که از هیچ جای آدم رد نمیشه اونا یک راسته صلیب دستشونه که اتفاقاً از هر جای نابدتر آدم رد میشه تازه تهش هم قفل میشه !