2011/02/22

#898

اینجای رهبری آخرت به دنیا مقدم است : جلو ، عقب ، دور و بر !

ریخت مبارک آیت الله قاضی وجداناً بدون هیچگونه دستکاری و ادیت !

با خبر شدیم که یکی از شاگردان آیت الله قاضی تلاوت کرده است که "آن گروه که آخرتشان مقدم به دنیا است دور و بر آقای خامنه‌ای جمع شده‌اند" . حالا اگر می‌پرسید این وسط این آیت الله قاضی حالا خودش کی بوده که ما بخواهیم سوار شاگردش بشویم جواباً باید عرض کنم که ما خودمان هم همین نیم ساعت پیش با خبر شدیم که ظاهراً ایشان در کمال ناباوری همین دویست سال پیش مرحوم شدند ولی خوشبختانه شاگرد ایشان فقط همین نوزده سال پیش در سن نود و نه سالگی جوانمرگ تشریف بردند . در هر حال اینهایش مهم نیست ، مهم اینست که این شاگرد نونهال نوباوه اوائل انقلاب یک تلاوتی فرموده بودند که حالا که به اواخر انقلاب رسیده‌ایم خیلی مهم شده است . فلذا ما با احضار روح آیت الله قاضی که هرچی بود عمراً از خودش وحشتناکتر نبود چندتا سوال دیگر هم از ایشان پرسیدم که دقیقاً بدانیم چطوری باید برویم دور و بر آقای خامنه‌ای که آخرتمان مقدم به دنیا بشود .

ما : ببخشید حضرت آقا ؛ شاگرد شما اول انقلاب فرموده‌ است آن گروه که آخرتشان مقدم به دنیا است دور و بر آقای خامنه‌ای جمع شده‌اند . با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای اول انقلاب اصلاً دور و بر نداشت این شاگرد شما چطوری این چیزها را فهمیده ؟
روح آیت الله قاضی : اولاً شاگرد ما غلط کرده است با تو . ثانیاً آقای خامنه‌ای اگر هم اول انقلاب دور و بر نداشت خب عقب و جلو که داشت . در هر حال یک عده عقب آقا جمع میشده‌اند یک عده هم جلو . البته آنهائی که جلو جمع می‌شده‌اند آخرتشان بیشتر مقدم به دنیا بوده تا آنها که عقب . این شاگردان ما هم همه‌شان همینجوری بوده‌اند . یعنی عقب و جلوی ما جمع می‌شدند بعد که ما خودمان را جلو عقب می‌کردیم اینها پخش می‌شدند می‌افتادند دور و بر ما . درک اینجور چیزها برای ما و شاگردان ما که مغزمان مستقیماً به لول هنگ حضرت عباس متصل است کاری ندارد و شاگرد نونهال ما هم همینجوری اول انقلاب این کشف را کرده است .

ما : حالا جسارتاً اگر یک بدبختی از یک راه دیگری آخرتش مقدم به دنیا بود ولی دور و بر آقای خامنه‌ای نبود باید چه خاکی سرش بریزد ؟
روح آیت الله قاضی : آن خاک بر سری که راه به این سادگی را ول کرده رفته خودش را از یک راه دیگری جر داده که آخرتش مقدم به دنیا بشود را باید گرفت همچی زد که صدای خر بدهد . خب تو که می‌خواستی آخرتت مقدم به دنیا بشود می‌مردی اگر می‌رفتی دور و بر آقای خامنه‌ای جمع می‌شدی که این شاگرد ما خیط نشود اول نوجوانی ؟ حتماً باید زد توی سرتان ؟ ببینم ، این شاگرد نونهال ما همان اول انقلاب چیزی در مورد این نگفته که کسانیکه دور و بر آقای خامنه‌ای جمع نمی‌شوند را باید در میدان ولیعصر گرفت با چماق زد ؟ میدان ونک چطور ؟ میدان انقلاب هم البته خوب است ولی بالای شهر برای مقدم شدن آخرت به دنیا خیلی بهتر است .

ما : ببخشید ما زیاد مزاحم ارواح شما نمی‌شویم . فقط یک سوال دیگر ؛ ملت اگر اصلاً نخواهند که آخرتشان به دنیا مقدم بشود دقیقاً باید چه غلطی بکنند ؟
روح آیت الله قاضی : ملت غلط می‌کنند که نخواهند آخرتشان به دنیا مقدم بشود . مگر دست خودشان است ؟ ما اینهمه رفته‌ایم حوزه هزارتا بلا سر خودمان و عترت و جای طهارتمان آمده پس برای چی ؟ البته در زمان ما هنوز گاز اشک‌آور اختراع نشده بود و برای قرار دادن اسلام در کسانی که نمی‌خواستند آخرتشان به دنیا مقدم بشود بجای بطری از ابزار طبیعی استفاده می‌نمودیم ولی حالا شکر خدا علم پیشرفت کرده و این چیزها اختراع شده و همه می‌توانند دور و بر آقای خامنه‌ای نهادینه بشوند و ما و شاگردمان خداوند متعال را شاکریم که آقای خامنه‌ای را به ملت ایران فرمود !