2010/03/24

#696

فاش کن مسیح ؛ تو می‌تونی !


آنروزی که سایتهای سبز هفت تا محل را برای همین ماکان چراغانی می‍کردند و من دقیقاً در همین صفحه گفتم این الدنگ دارد خودش را تا دسته می‌اندازد به سبزها یک ایل آمدند گفتند تفرقه می‌‍اندازی مسیح هم کار داشت وقت نمیشد افشاگری بکند امروز که این خاک بر سر رفت اسرائیل ناگهان یک نامه از خواهر ندا در اینباکس مسیح کشف شد که ماکان با ندا عمراً هیچ رابطه ای نداشته . من فعلاً کاری ندارم که این ماکان گه اضافی خورده از طرف ما به خودش نمایندگی داده که برود ددر لیکن از آنجا که مسیح بعد از هشت ماه ناگهان نمیدانم چرا دیروز احساس وظیفه کرد که دست به افشاگری بزند منهم ناگهان احساس وظیفه‌ام بنفش شد چندتا حرف دارم که حتماً می‌‍گویم :

  1. مادر ندا در این مدت مثل ستون جلوی هر نامرد کودتاچی سوء استفاده چی ایستاد . در این مدت بی هیچ ملاحظه ای حرفهائی زد که خود ما صد دفعه کپ کردیم مبادا که دستگیرش بکنند . اگر یک چیز را راجع به این نازنین مادر باید خوب دانسته باشیم اینست که برای حرف زدن وکیل وصی نمی خواهد . پس اگر این خیلی بد است که ماکان الدنگ بی اجازه به خودش نمایندگی کس دیگری را بدهد لطفاً شما هم از طرف مادر ندا به خودتان نمایندگی ندهید برای یک افشاگری بیات شده هشت ماه پیش .
  2. رفقای سبز یکدفعه از آنطرف بام نیفتند زمین . مسیح چون اسمش مسیح است و عباس آقا نیست دلیل نمی‌شود هر حرفی که زد بعنوان سخنگوی زنان آزادی خواه مبارز قهرمان برایش فشفشه هوا بشود . با خودتان رو راست باشید ، اگر همین افشاگری تاریخی را یک حسن آقائی کرده بود و از هشت ماه پیش تا الآن دویست تا سند رو کرده بود که بابا این ماکان قراضه را چه ربطی به جنبش سبز خود شما خشتکش را سی دفعه سرش پرچم نمیکردید که داداش تا حالا کجا بودی ؟
  3. این یارو ماکان اگر دوزار سرش به تنش می‌ارزید امت شهید پرور نمیرفتند یقه آرش حجازی را بگیرند . از اینکه اینهمه مهمش کردید به نمایندگی از او و دولت اسرائیل تشکر میکنم ! (علی الحساب نمایندگی دادن آدم به خودش کنتور ندارد) رفت اسرائیل که همینجوری بشود شکر خدا شد . میگن خان بخشیده خانقلی نمی‌بخشه همینه دیگه : امت شهید پرور بی‌خیالن یکی احساس وظیفه میکنه که ثابت بکنه ماکان ربطی به ما نداره ! اگر غیر از این بود خواهران بسیج تا حالا بیست تا پلاکارد هوا کرده بودند اینجوری :
    ! WI JAST RITURNING MAKAN MAST BIKAM AZ KHAREJ
  4. هرگز نمی‌گویم مسیح دروغ می‌گوید . دستش هم درد نکند . فقط شاید اینست که دوست ندارم مسیح هم شیپورچی بشود . که فقط وقتی نخش را بکشند وظیفه اش قلمبه بشود برای انتشار نامه خواهر ندا . البته خواهر ندا هم آدم جالبی است : برای مسیح نامه می دهد که هر وقت احساس وظیفه کرد آنرا منتشر بکند ! خیلی باحاله ها !
  5. چندتا حرف دیگر هم دارم که فعلاً نمی‌گویم ! جنبش تضعیف می‌شود ! نگه می‌دارم هر وقت دوباره احساس وظیفه‌ام بنفش شد افشا میکنم ! همین ...