2010/02/02

#652

آقای ده نمکی ! برای فیلم بعدی‌ات تبلیغات نکن !


این قرمساق هم انگار سوراخ را پیدا کرده . همچی که دید ایندفعه با پولهای حبیب کاسه ساز دزد اگر تایتانیک هم بسازد هیچکی نمیرود ببیند احساس کرد اگر یک کمی درباره رانت خواری و دانشجو تف بدهد کار درست می‌شود . نه داداش ! برای ما همین که تو میتوانی به آن تلویزیون کذائی بروی و خیلیهای دیگر نمیتوانند بروند کافی است که بدانیم اول و آخر تو را . بعد هم وسط صدای نحست پارازیت ببندند و برنامه قطع بکنند و یک بمب تبلیغاتی تمیز برایت بترکانند به همین راحتی ؟ نه فقط الآن که به عمری فراموش نمیکنیم که همین توی کاسه لیس (عجیب هم نیست که با کاسه ساز مراوده داری) در آن هجده تیر 78 چه به روز همین دانشجوهائی آوردی که امروز برای گیشه فیلمت ناگهان احساست قلمبه شد که ازشان دفاع بکنی ...

شاید عین دفعه قبل الآن بعضیها بگویند نه ! این ده پر نمک بدبخت وسط دوره بازگشت است . دارد می‌آید سمت ما . چرا این فرصت را ازش بگیریم ؟ به همین مناسبت محکمتر از همان دفعات قبل به این داهاتی با نمک می‌گویم که هی یارو ! خر خودتی . جائی که تو هستی اگر قرار بود برگردی اصلاً نمیرفتی . شاید خیلیها گذشته تو را یادشان نیاید ولی مگر گذشته تو با همین امروزت چقدر فرق دارد ؟ تو همان مدرک قلابی سینمای تجربی که به زور گرفتی را بردار برو دویست تا هنرپیشه که بخاطر پول حاضرند هر جفتکی جلوی دوربین بیندازند جمع کن مزه بریز بعد برو با چهارتا از خوشگلهاش عکسهای مکش مرگ ما بگیر بلکه تو آبادی نمکی خودت شدی سلطان قلبها . بقیه اش را دیگر زر مفت نزن کار داریم کار نداشته باشیم هم حوصله میکروبی مثل تو را نداریم ...

همین ...