2009/12/10

#587

يكی اين مروه الشربينی را از تو خشتك احمدی نژاد دربياورد !
.

دانشگاه كاشان در يك اقدام تكان دهنده بورس تحصيلي مروه الشربيني ارائه ميدهد . اين اقدام بجا و سازنده كه در راستاي منهدم نمودن پوز دانشگاه آكسفورد (اي به قبر پدر هرچي دكتر جعلي خالي بند هي ي ي ي) انجام شد باري ديگر توجه افكار عمومي جهان را به داخل خشتك جادار احمدي نژاد كه تا حالا فقط عكس مروه الشربيني توش جا ميشد ولي الآن سردر دانشگاه كاشان هم جا ميشود جلب نمود . يكي از افكار عمومي كه جهت تحقيقات بيشتر سرش را چند بار تا بيخ توي خشتك احمدي نژاد چرخانده بود در گفتگو با ما خاطر نشان كرد از نظر خشتك مزبور مروه الشربيني با ندا زياد فرقي نميكند هر دويشان را بنياد ، شهيد اعلام كرده هر دويشان را هم اتفاقاً همان بنياد ، شهيد كرده .

اين درحاليست كه چندي پيش قرار بود دانشگاه تهران نيز بورسيه منتظر الزيدي ارائه بدهد ليكن از آنجا كه در دانشگاه تهران خيلي چيزهاي ديگر هم قبلاً قرار بود كه الآن ديگر قرار نيست لذا انتفاضه كفش كمونه كرد خورد به سر صفار هرندي كه غير از هشت تا دائي تروريست سه تا خاله جيغو هم دارد . روابط عمومي ضمن خوشحالي از اين خبر افزود چنانچه هر كسي در هر جاي دنيا مشكل باحجابي دارد ولي ننه اش از بچگي آرزو داشته كه دكترا بگيرد ميتواند با دريافت يك برگ فتوكپي مروه الشربيني از داخل خشتك احمدي نژاد در واحد كاشان آرزوي ننه اش را برآورده كند . اين درحاليست كه بعد از دستگيري مجيد توكلي در همين مملكت خودمان خيلي از آقايان بخاطر با حجاب بودن مشكل نحصيلي پيدا كرده اند . روابط عمومي در مورد اين عده افزود اينها غلط كرده اند فقط محجبه هاي بقيه جاهاي دنيا بايد مشكل تحصيلي داشته باشند !

نتيجه : حالا هي من ميگم اين مروه الشربيني توي خشتك احمدي نژاد يه قل دوقل بازي ميكند باز بگو بي ادبي !