2009/11/18

#551

تمام بسيجيها 18+ هستند ! من نميگم فارس ميگه !
.
پس از شهادت !

با نهايت خوشحالي خبرگزاري جنگي فارس آماري ارائه نموده كه طبق آن كليه افراد بالاي 18 سال كشور بسيجي هستند . لذا ما كه هميشه عادت داريم به قضايا سر و ته با چشم غير خواهري نگاه كنيم در اين لحظه نوراني از اين آمار نتايجي گرفتيم كه محض خنده مي آيد :

* صورت قضيه (اصل خبر) : از بين 7 ميليون و 500 هزار بسيجي خواهر و برادر در تهران بزرگ، يك ميليون و 500هزار نفر از آنها سازماندهي شده اند - فارس
* محل سوال (فرع خبر) : 1- جمعیت کل تهران 12 میلیون نفر است يعني 62 درصد مردم تهران بسیجی اند. 2- 38 درصد بقیه هم کودکانی هستند که امکان عضویت در بسیج را ندارند 3- اگر همین 62 درصد را به کل کشور تعمیم بدهیم در کل کشور 43 میلیون بسیجی داریم که نزدیک کل جمعیت واجد شرایط رای دادن است و با این اوصاف می توان گفت که تقریبا همه ایرانیان بالای 18 سال بسیجی هستند.

نتايج ما :
  1. همان اصل خبر درست است . در كل منظور رسانده ميشود : احمدي نژاد 63 درصد رأي آورده بقيه تفاسير بيخودي است .
  2. اين 7 ميليون و 500 هزار خواهر و برادر هركي هستند "بين" هم دارند . مقداري از "بين" آنها فعلاً سازماندهي شده است براي "بين" بقيه شان هم بعداً تصميم گيري ميشود .
  3. اين "بين" البته هيچ ربطي به آمار 18+ فارس ندارد . جداً چرا عبارت "18+" سكسي است ولي "بالاي 18" هيچي نيست فقط بين دارد ؟
  4. اغتشاشگران از قليل هم كمترند . تقريباً هيچكس در تهران غير بسيجي باقي نمي ماند لذا اينها رويشان نميشود بگويند هيچ نفر در اغتشاشات شركت داشتند ميگويند عده قليل .
  5. قليل تعريف رياضي دارد . عددي است چسبيده به صفر كه تمام محور اعداد را پر كرده . حالا چرا اينطوري است گمانم توطئه اي چيزي باشد .
  6. بسيجيها خودشان را كتك ميزنند . وقتي هيچكس در تهران غير بسيجي نباشد پس بفرمائيد اين وسط كي كتك ميخورد ؟
  7. بسيجيها خودكشي هم ميكنند . خودشان ميزنند خودشان را ميكشند فرار ميكنند فقط اسم خودكشي را بد در كرده اند دست زياد نشود .
  8. بسيجيها به خودشان هم رحم نميكنند ميخواي بما بكنند ؟ اينطوري كه اينها همديگر را ميزنند و ميكشند اگر ديديد ميخواهند از "بين" به شما خوبي بكنند هم فوري شلوارتان را بكشيد بالا فرار كنيد در برويد بگوئيد بي پدر ! تو به بين خودت رحم نميكني نوبت من كه شد ميخواي به بين من رحم كني ؟
  9. ما اول مهر بايد ميرفتيم مدرسه نرفتيم . وقتي بسيجي نيستيم و بين هم نداريم پس حتماً 18- هستيم . خدا را شكر ؛ من هميشه فكر ميكردم خيلي 18+ هستم .
  10. اين شصت و سه درصد كه ميگن ايناهاش . البته هنوز يك درصدش معلوم نيست كه كوش آمار فعلي مربوط به 62 درصد ميشود آن يك درصد هم همان اغتشاشگران هستند كه در رياضي ميشوند قليل .

نتيجه فله اي : فارس شلوار مي پوشد ! اگر نمي پوشيد خشتك هم نداشت اين آمارها عمراً از هيچ جاي ديگري در نمي آيد جز همان خشتك !