2009/11/17

#550

برای كردان آرزوی بهبودی دارم ...
.
با خبر شدم كه وضعيت بسيار حادي را ميگذراند . كاملاً جدي اميدوارم كه هرچه زودتر رفع خطر بشود . من به كردان زياد خنديده ام و زيادتر خندانده ام . اگر باشد و بماند و به همان روال ادامه بدهد بيشتر هم خواهم خنديد و بيشترش خواهم خنداند . جزو معدود كساني بود كه من حتي از هجو كردنش هيچ ابائي نداشتم . خيلي از ما اينطور بوديم و اينطور هستيم . ولي قرار سبزمان را فراموش نكنيم . تا حالا از مرگ كدام مخالفمان خوشحال شده ايم كه اين دومي اش باشد ؟ مگر فرق ما با مخالفانمان همين چيزها نيست ؟ رفقا بيائيد اين فرق را همينجا و دوباره به رخشان بكشيم . نياز به ريا كردن هم نيست . من واقعاً ميدانم و مطمئنم كه همگي مان وقتي بدانيم كردان رنج ميكشد ناراحت ميشويم . ما انسانيم و با شبه انسانهائي كه مقابل مان ايستاده اند فرقها داريم ...

قلباً اميدوارم كه هرچه زودتر خبر بهبودي كردان را در همين فارس هم كه شده بخوانم . حتي حاضرم اگر خبر بهبودي اش را درج كرد خودم همه جا لينك كنم فحشش را هم با كمال ميل بخورم كه چرا از فارس لينك گذاشتي . رفقا ! حالا و اينجا نوبت شماست . هرچه تلخي به كامتان ريختند در شيريني وجودتان ذوب شد . بيائيد حالا آن شيريني را بي دريغ حتي در اختيار مخالفتان بگذاريد تا بدانند معناي سبز شما تومني چقدر با ادعاهاي مشابه فرق دارد و فرقش در چي و كجاست . براي سلامت كردان دعا كنيم حتي اگر خبرش مثل بقيه اخبار كردان جعلي باشد !