2009/08/23

#466

فاطی تو هولوئی ! بعد از افطار بیا بخورمت !
.
تمثال مبارک فاطی در ماه !

با توجه به اینکه در کمال مسرت فاطی (ص) گفته "زهرا رهنورد ماجراي بلقيس را براي رياست‌جمهوري تفسير به رأي نمود" طبق عادت ماهانه مان (اگر دوباره بخاطر عادت ماهانه شر درست نشود) نتایج سازماندهی شده ای گرفتیم که تعدادی از آنها محض خشنودی آقا در زیر می آید . لطفاً توجه کنید که این نتایج صرفاً محض خشنودی آقا بوده یکوقت خانوم بیخودی خشنود نشود (علیرضا اینرا گفت و بیچاره شد میگی نه وایسا تماشا کن !)

  1. تفسیر به رأی بلقیس یک چیزی است که رهنورد آنرا برای ریاست جمهوری نمود .
  2. بلقیس یک عنصر ماجرا دار است که برای براندازی تفسیر به رأی آن نموده میشود .
  3. چنانچه کسی برای ریاست جمهوری تفسیر به رأی بلقیس را بنماید برانداز میشود .
  4. ماجرای بلقیس با دو جور تفسیر نموده میشود : 1- تفسیر به رأی 2- تفسیر از رأی . تا اطلاع ثانوی میزان رأی بلقیس است .
  5. زهرا رهنورد ماجرا برای نمودن کم آورد رفت تفسیر به رأی ماجرای بلقیس را نمود .
  6. اگر زهرا رهنورد تفسیر به رأی ماجرای بلقیس را نمی نمود الآن میرحسین رئیس جمهور بود .
  7. ما نمیدانیم ماجرای بلقیس چی بود هرچی بود باعث نموده شدن تفسیر به رأی شد که اشکال شرعی دارد .
  8. فرق تفسیر به رأی ماجرای بلقیس با ماجرای انتخابات اینست که اولی نموده میشود ولی دومی خودش باعث نمودگی است .
  9. زهرا رهنورد چون یک پژوهشگر است برای تفسیر به رأی رفت ماجرای بلقیس را نمود ولی فاطی چون خودش مال آنزمانهاست دفاع از بلقیس را نمود .
  10. تفسیر ماجرای بلقیس که مال دویست سال پیش بود از تفسیر ماجرای ندا که مال دو ماه پیش بود برای فاطی مهمتر است : اولی را گفت چرا زهرا رهنورد نمود ولی دومی را نگفت کی چرا نمود . کلاً فاطی با نمودن مخالف است .
پنج سوال مهم که دنیا را تکان داد :

سوال : فاطی از کجا فهمید که زهرا رهنورد تفسیر به رأی ماجرای بلقیس را نمود ؟
جواب : بی ادب ! از همانجائی که فهمید کسی در کهریزک ماجرای کسی را ننمود . این چیزها که دلیل نمیخواهد فاطی خودش اینکاره است .

سوال : فاطی وسط اینهمه ماجرا چرا گیر داد به ماجرای بلقیس ؟
جواب : چون زهرا رهنورد تفسیر به رأی آنرا نمود . اگر با تفسیر به رأی ماجرای بلقیس یک کار دیگر کرده بود فاطی گیر نمیداد .

سوال : زهرا رهنورد چطوری تفسیر به رأی ماجرای بلقیس را نمود ؟
جواب : من چه میدانم بی حیا ! برو از خود فاطی بپرس که با بلقیس رفیق است . لابد یک راهی دارد فاطی حیا دارد نمیتواند که تمام حرفها را تو جمع بزند .

سوال : اصولاً برای ریاست جمهوری با تفسیر یه رأی ماجرای بلقیس باید چیکار کرد ؟
جواب : باید آنرا ننمود . بی تربیت ! فاطی اینهمه حرف زده تازه می گوئی کامران باقری لنکرانی زن است یا مرد ؟

سوال : حالا واقعاً زهرا رهنورد تفسیر به رأی ماجرای بلقیس را نمود ؟
جواب : نخیر ! اشتباه چاپی بوده بعضی وقتها پیش می آید بی نزاکت ! حالا چی شده مگه ؟ فاطی اشتباهی یکجوری گقته نمود انگار گوشه لپش است . تو هم انگار بدتر از بلقیس دلت میخواهد ها !