2009/06/11

#391

مهلت جوک سازی برای احمدی نژاد تا ساعت ۲۴ فردا تمدید شد !


روابط عمومی آقا در بیانیه ای چنین اعلام کرد :

اکنون که به برکت نظام میزان رأی من است چنانچه یک وقتی خدای نکرده میزان رأی شما شد در صورت روی کار آمدن میرحسین توجه ملت غیور را به نکات زیر جلب و راهی زندان مینماید :
  1. هیچ دختر ۹ ساله ای در زیر زمین اقدام به ادای سنت حسنه غنی سازی ننموده بوشهر لنگ میماند .
  2. چنانچه سفینه ای چیزی به فضای الهی پرتاب بنمائیم مردم جهان به هم شیرینی تعارف نکرده بلکه تعارف فقط رسم ایرانیها میباشد .
  3. به مخالفین میرحسین اصطلاحاً فشاری گفته میشود برغاله خیلی خنده دارتر بود .
  4. میرحسین فرق نور پرژکتور با سماوات را میداند کسی برای جوادی آملی متل تعریف نمیکند .
  5. امریکائیها قبلاً اگر رئیس جمهور ما را در عراق می دزدیدند نمیدانستند وقتی دزدیدند باهاش چیکار بکنند با میرحسین خیلی کارها میکنند .
  6. رادیولوژیستها که همه شان تروریست هستند از این به بعد با اشعه ایکس فقط از دک و دنده آدم عکس میگیرند .
  7. مردم جهان اسم میرحسین را سخت تلفظ میکنند بچه هایشان فقط بلدند بگویند ماموت .
  8. میرحسین فکر میکند اگر او را هو بکنند خیلی خراب میشود هیچ پیروزی خنده داری بدست نمی آید .
  9. مردم جیبوتی نمیدانند با کدام کشور عمیقترین پیوندهای خانوادگی جهان را دارند گیج میشوند .
  10. از این به بعد هر کی دلش گرفت باید برود همان پینوکیوی شصت سال پیش را تماشا بکند نمیتواند از کانالهای ۱ الی ۶ محصول ۲۰۰۹ را ببیند .

با توجه به موارد فوق و چند موارد مورد دار دیگر و نیز با توجه به اینکه اگر یکی از کاندیداها بیشتر از بقیه سوژه ی خنده بشود حق دفاع برای او محفوظ میماند لذا زمان جوک سازی برای احمدی نژاد تا ساعت ۲۴ فردا تمدید و قابل اجرا خواهد بود . از عموم آحاد ملت تقاضا را مینماید و حالا که دارد می نماید مستدعی است بی فوت وقت در سال الگوی مصرف در تجمعات خود با تولید انبوه جوک و اس.ام.اس برگ زرین دیگری بر افتخارات نظام بیفزایند . باشد تا حال شما را جای دیگری بگیریم !

رهبر مسلمانان جهان
جمادی الثانی ۱۳۸۸ آفتابی !