2009/05/09

بازی وبلاگی

...
کاندیداهای ریاست جمهوری چه بوئی میدهند ؟!


Image and video hosting by TinyPic

البته ما خیلی به خودمان فشار آوردیم به هیچ نتیجه ای که نرسیدیم هیچ نزدیک بود از فرط فشار بوی خودمان هم دربیاید . لذا بر آن شدیم تا باری دیگر با حضور در میان آحاد خلقهای ستم کشیده ملت قهرمان پرور در همین زمینه مصاحبه ای ترتیب بدهیم که ترتیب دادیم ایناش !

** سوال : مموتی چه بوئی میدهد ؟

یک دیوانه ی زنجیری : بوی عیدی بوی توت بوی کاغذ رنگی بوی تند سیب زمینی وسط سفره ی نفت .
یک آقای دیوانه ی بدون زنجیر : اچس مچس بوگندو کی فیسیده افندووووووو !
یک خانوم دیوانه ی معمولی : اینجانب فاطی رجبی حمایت خودم را از همه گونه بو و رایحه ی نامطبوع خوش خدمت اعلام میکنم . کلاً در چهار سال گذشته بو گند خوبی میومد !
یک نفر در حال دیوانه شدن : بوی خون میاد من در حمایت از خاتمی به نفع میرحسین میرم ستاد کروبی ضمناً دیگه اینهمه بمن نگید سید ممل ، کیشمیش دم داره ابطحی احترام !
یک نفر معمولی : بو گه میده این مرتیکه XXXXXXXX (بدلیل مسائل اخلاقی از ذکر صفات این مرتیکه معذوریم !)

** سوال : کروبی چه بوئی میدهد ؟

یک دیوانه زنجیری : بوی عیدی بوی توت بوی یاس جانماز ترمه ی مادر بزرگ با اینا زمستونو سر میکنم .
یک آقای دیوانه ی بدون زنجیر : کروبی بوی اشکنه میده من برای شمارش مجدد آرا مامانمو میخوام !
یک خانوم دیوانه ی معمولی : در تائید برادر خونی جونی ام حسین ، فعلاً از طبقه یازدهم بوی کافور میاد !
یک نفر در حال دیوانه شدن : ببخشید من سرما خوردم هیچ بوئی نمی شنوم . اگر دستمال کاغذی خدمتتون هست سید ممل میخواد قایم فین کنه !
یک نفر معمولی : بگو چقدر میدی تا بگم چه بوئی میاد وگرنه خودم یه بو در میکنم به روان پاک هرچی اصلاحات !

** سوال : میرحسین چه بوئی میدهد ؟

یک دیوانه زنجیری : بوی سبزی بوی توت بوی کاغذ رنگی با اینا خستگیمو در میکنم !
یک آقای دیوانه بدون زنجیر : هوا دلپذیر شد گل از خاک بر دمید دیری دیری !
یک خانوم دیوانه ی معمولی : در جنگ جمل بوی فسق و فجور و فحشا اینقدر زیاد بود که من از پشت دیوار توی ماشین هم شنیدم !
یک نفر در حال دیوانه شدن : الو ؟ الو الو ؟ قطع و وصل میشه ... آقا انگار خط رو خط شده بگو یکی بیاد خط سید ممل رو درست کنه قضیه بوی خیانت میده !
یک نفر معمولی : باید ببینم برنامه هاش در هشتصد سال گذشته چی بوده کی بوده کجا بوده با کی بوده چرا بوده بودی بودی من اینجا بودم تو نبودی کجا بودی ؟!

** سوال : اعلمی چه بوئی میده ؟

یک دیوانه زنجیری : بوی توت که بره توت !
یک آقای دیوانه بدون زنجیر : اس اس چیکارش میکنه ... سوراخ سوراخش میکنه !
یک خانوم دیوانه ی معمولی : اعلمی کاندید شد آخر ؟ یعنی این بو مال سوختگی یکجای منه ؟ چی ؟ دماغم که قبلاً سوخته بود حالا یکجای دیگم سوخته ؟ من از آتشنشانی دشمن شکایت میکنم .
یک نفر در حال دیوانه شدن : ضمن احترام به نظر دیوانه ی محترم زنجیری البته کاش ایشون یک کمی ادب داشت !
یک نفر معمولی : اعلمی دیگه کیه این وسط ؟ چرا حرفای بودار میزنی ؟ میگیرنتا !