2009/05/20

#368

در راستای کشف قدیمی ترین فسیل منسوب به حلقه گمشده داروین (خبرها)


خبر تکذیب شد !
قدیمی ترین فسیل الآن در شورای نگهبان است !
.
یکی از محققان با بیان اینکه میمون جد و آباد داروین و همه کس و کارش است افزود داروین البته قبلاً معتقد بود که انسان اولش میمون بوده لیکن با روی کار آمدن احمدی نژاد و طرفدارانش معلوم شد که نخیر ظاهراً میمون اولش انسان بوده است . وی با بیان اینکه چند جور میمون داریم افزود فسیل بدست آمده در شورای نگهبان تنها فسیل زنده ی دنیا میباشد که هنوز معلوم نیست چطوری هم فسیل است هم زنده . وی تاکید کرد ظاهراً در جمهوری اسلامی فسیل هم عین امامزاده همینطوری تولید میشود . این محقق که از قرار معلوم از اسرائیل پول میگیرد با اشاره به علی دائی ادامه داد ما تا حالا همه جور فسیلی در تمام دوران زمین شناسی و هواشناسی دیده بودیم الا فسیل ورزشکار . توضیحاً اینکه فسیل به موجودی اطلاق میشود که قبلاً زنده بوده ولی الآن هم زنده است منتها بجای اینکه بقیه درباره آن تحقیق بکنند او درباره بقیه تحقیق میکند !

هم اکنون فسیل موجود در شورای نگهبان با نام علمی "جنت مکان" که اگر خدا بخواهد بزودی "خلد آشیان" هم میشود در ویترین نگهداری میشود . این فسیل بر خلاف نظریه های موجود پستاندار نبوده بلکه خیلی هم با موجودات پستاندار مشکل دارد . در علوم زمین شناسی موجود پستاندار یک چیزی است که اگر نبود احتمالاً خدا دو سوم پیامبران موجود را فرستاده بود دنبال کارهای دیگر . بحث بر سر اینکه آیا یک بی پستان میتواند حلقه اتصال با پستانداران باشد هنوز ادامه دارد لیکن برخی معتقدند چنانچه این وسط یک نفر یک صیغه ای چیزی بخواند حلقه کاملاً متصل میشود . فسیل "جنت مکان" از گونه های نادری بوده که بصورت انگلی از موجودات عظیم دیگر تغذیه میکند . به این موجودات عظیم گاهاً معظم هم گفته میشود . با این روند احتمال میرود که بزودی یک فسیل دیگر رئیس جمهور بشود . این فسیل با نام علمی "میر فسیل" شناخته شده و ضمناً گشت ارشاد را هم جمع میکند ! (باز از دهن ما همینطوری یک چیزی پرید شما لطفاً نخوانید !)