2009/05/18

#367

...
دست شما درد نکنه ! توقیف یاس بیشتر برای ما کار کرد تا
بودنش !
مرتضوی در بیانیه ای اختناق حاکم در امریکا و جوامع غربی را محکوم کرد . وی افزود تعدادی عوامل دشمن که طبق روال از اسرائیل پول میگیرند از امریکا مساعده ، قصد داشتند از طریق لپ تاپ یاس نو منتشر بکنند که گمنام امام زمان در نطفه خفه شد . وی که پس از کشف گیره چنان فصل جدیدی در علم جاسوس شناسی برای آدمها رقم زد که داروین در جانور شناسی برای هیچ میمونی نزده بود گفت بدلیل اینکه وزیر ارشاد لیسانس علوم دفاعی است از روزنامه سر درنمی آورد لذا اگر قرار باشد احمدی نژاد خراب بشود خودمان اینجوری نیستیم . وی نگفت چه جوری نیستیم لیکن اضافه کرد اصلاح طلبها برای سرنگونی کامل احمدی نژاد یک توقیف کم داشتند که دادیم خدمتشان !

قرار بود روزنامه یاس نو یک عالمه زور بزند خودش را جر بدهد که نهایتاً بعد از شیش ماه همین چیزی را بگوید که مرتضوی گفت . بر این اساس هیئت تحریریه یاس نو که بعد از بوقی یک روز رفته بودند اضافه کاری دوباره به سر کار اصلی شان برگشتند . یکی از این افراد در حالی که داد میزد "انقلاب دو نفر" از افزایش قیمت فیلتر روغن بشدت گله کرد . وی گفت چنانچه بعد از بوقی دوباره برود اضافه کاری این موضوع را حتماً منعکس خواهد کرد . اصولاً در نظام اسلامی داشتن پیکان ۵۲ از خودکار بیک برای هر روزنامه نگاری لازمتر است !

به همین مناسبت در آخرین متینگ میرحسین گاز اشک آور پرت شد . یک فرد ناشناس بنام حسین شریعتمداری که خودمان را کشتیم هویتش را فاش نکرد ضمن تکذیب همه چیز هدف از اینکار را دشمن بیان کرد . وی نگفت وسط متینگ میرحسین دشمن چیکاره حسن است لیکن افزود خواستیم ببینیم آنموقعهائی که میرحسین ما را میفرستاد اینور اونور گاز پرت بکنیم حالا خودش حال میکند ؟! (این قسمت از دهنمان پرید لطفاً نخوانید !)

در همین راستا محسن مخملباف از میرحسین حمایت کرد . به همین جهت مدیر عامل نشر کتاب گینس از ثبت رکورد جدیدی در ورود ناممکن ترین آدمهای روزگار در یک عرصه خبر داد . وی که بعد از ثبت رکورد توقیف یاس نو فقط یک روز پس از انتشار و نیز بدلیل ثبت رکوردهای عجیب غریب جمهوری اسلامی خصوصاً در عرصه ی فضا بکلی دچار پشم ریزان شده است آمادگی خود را برای ثبت حمایت مریم رجوی از میرحسین طی روزهای آینده نیز اعلام کرد . وی گفت بطورکلی احمدی نژاد یک کاری کرد که تمام کسانی که انتخابات را همیشه تحریم میکرده اند بیفتند به گه خوردن !