2009/05/16

#366

...
فـاطـی گـرد و قـلـمـبـه ، فـاطـی ضـد تـلـمـبـه !
.

فاطی در حال دیدن خط شیطان در روزهای انتخابات !

در نهایت شادی و شعف فاطی رجبی در مطلبی با عنوان "خط خدا و خط شیطان" اقدام به ذرت پرانی جدیدی نموده و باعث رفع دلواپسی ما گردید . در اینجا و نظر به اینکه فاطی گفته است "در روزهای انتخابات، بسیار بهتر و روشن‌تر می‌توان دید که در خط شیطان، چه زنان و مردانی حضور یافته‌اند" ضمن تبریک این سوژه ی جدید به شوهر غلام و کلیه متعلقین و وابستگان این شیر مرد خط دار نتایج خودمان را از کلام این معصوم خط خطی محض خنده و اطلاع بشر در زیر می آوریم حال آنکه اولش میخواستیم در رو بیاوریم :

  1. در روزهای غیر از انتخابات بسیار بهتر و روشن تر نمی توان دید چه مردان و زنانی در کدام خط هستند .
  2. خط شیطان را در روزهای انتخابات بسیار بهتر و روشن تر میتوان دید ولی در بقیه ی ایام بسیار بدتر و تیره تر دیده میشود .
  3. شیطان خوش خط نیست در روزهای غیر از انتخابات نمیتوان خط شیطان را بسیار بهتر و روشن تر دید .
  4. شیطان هفت خط هم هست در روزهای انتخابات نمیتوان بهتر و روشنتر دید چه مردان و زنانی در کدام یکی از این هفت تا خط هستند .
  5. فاطی در روزهای انتخابات چه مردان و زنانی را بسیار بهتر و روشن تر در خط شیطان می ببیند که در بقیه ی ایام باید عینک بزند ببیند .
  6. با این حساب در روزهای انتخابات به طرفداران میرحسین میگویند خط کش که البته خیلی با ادبی تر از "کش" های طرفداران احمدی نژاد است .
  7. سه جور خط داریم : خط شیطان ، خط خدا ، خط خطی . در خط شیطان چه مردان و زنانی حضور دارند که خط خدا را خط خطی میکنند در روزهای انتخابات بسیار بهتر و روشن تر میتوان دید .
  8. البته ما خط خدا را تا حالا ندیده ایم ولی میگویند خطش خوب است . یکیش اینکه هر اُسکلی را از ارادان رئیس جمهور میکند .
  9. خدا به این خوش خطی به گمانم کلاس خوشنویسی چیزی باید رفته باشد ولی رو نمیکند میدهد فاطی بنویسد که در روزهای انتخابات بسیار بهتر و روشن تر بتوان دید .
  10. خط شیطان ضمناً یک خط جدید تاکسیرانی هم است که خطی هایش در منطقه پاستور پشت دیوار ماشین سواری میکنند .

پنج سوال که اساساً همین الآن پیش آمد :

سین : منظور فاطی از "مردان و زنان شیطان" در کنار "خط" احتمالاً چیست ؟
جین : منظور بدی ندارد بی ادب . مردان و زنان شیطان در روزهای انتخابات همه شان مادر زاد حداقل یکی یک خط دارند ولی مردان و زنان خدا خط ندارند فاطی دیده همه جایشان صاف است .

سین : ما از کجا باید بفهمیم که چه مردان و زنانی در خط شیطان هستند ؟
جین : از همانجائی که فاطی فهمیده بی تربیت همه چیز را باید گفت ؟ بی شخصیت پس کی میخواهی بزرگ بشوی ؟!

سین : مردان و زنان شیطان در روزهای انتخابات بجز خط دیگر چی دارند ؟
جین : خیلی چیزهای دیگر دارند ولی در روزهای انتخابات فاطی فقط خطشان را میتواند بهتر و روشنتر ببیند بقیه ی جاهایشان از روی چلوار خوب دیده نمیشود بی حیا .

سین : در روزهای انتخابات مردان و زنان در کجای خط شیطان حضور دارند ؟
جین : الدنگ ! چه فرقی دارد کجای خط حضور داشته باشند خط از هر دو طرف میرسد به یک نفطه جمعاً میشود کمان . میگی نه خودت بشین روی آینه سیاحت کن کار فاطی را زیاد نکن .

سین : فاطی خودش در روزهای انتخابات در کجای کدام خط حضور دارد ؟
جین : خیلی بی تربیتی . فاطی فقط در خط پاستور حضور دارد که یکجور دیگر خط شیطان است ولی ته آن خط هم میرسد به یک نقطه که الآن محمود نشسته خیلی هم بد بو است . خط اگر از این نفطه شروع بشود میشود خط خدا ولی اگر به این نقطه ختم بشود میشود خط شیطان حساب نخوندی ؟!

سین : فاطی در مورد روزهای انتخابات همه چیز را افشا کرده میشه در مورد شبهای انتخابات هم یک سوال بپرسیم ؟
جین : نخیر نمیشود . جواب بدهیم میرحسین بیانیه میدهد باز !