2009/05/15

#365

به مناسبت آزادی رکسانا و خروج او از کشور به اتریش


وقت فراره وقتشه در بریم ، بیاین از ایران همه زودتر بریم !
.
نامزد بهمن در حالی که مرتضوی آخر نفهمید چرا چشمهای مادرش اینجوری است !

احتراماً در خصوص حکم نامزد بهمن قبادی ، دادگاه صالحه با تجدید نظر در روابط ایران و امریکا رأی صادره را به این شرح اصلاح نموده جهت اطلاع مسلمانان جهان اعلام مینماید . این دادگاه به شکل کاملاً علنی با حضور من و خبرنگار فارس طبق معمول تحت نفوذ و فشار هیچکسی از هیچ جائی برگزار شده و کاملاً جدی میباشد . لطفاً وسط قرائت حکم لاشی بازی درنیاورده و از بکار بردن هرگونه جمله مبتذل در مورد قاضی پرونده از قبیل اینکه قاضی زیر حکم خودش ...یده (دیده ، ایده ، چیده ، میده) خودداری کنید .

۱- در خصوص اتهام خرید مشروبات الکلی در حال جاسوسی توسط نامزد بهمن دادگاه با بررسی دقیق روی مولکولهای عرق سگی به نتیجه رسید که عرق مزبور زیاد مال نبوده گیرائی نداشته و فقط باعث سر درد میشود . بدلیل اینکه سه تا از میمونهای آزمایشگاه دادگستری در زمان آزمایش عرق مزبور کور شدند احتمالاً مشروبات مندرج در این پرونده قرصی بوده و به روابط جمهوری اسلامی با امریکای جهانخوار لطمه ی جدی وارد می آورده که باعث تبرئه ی عرق فروشهای مجیدیه از پرونده میگردد . لازم است تا نامزد بهمن سه ساعت پس از صدور این حکم با شرایط موجود در پرونده حتماً از ایران به یکجای دیگر ولو اتریش هم نشد اتسیبیل در برود .

۲- در خصوص نامزدی رکسانا با بهمن لازم است تا طرفین الهی هرچه زودتر به پای هم پیر بشوند لیکن شاه داماد قبل از صدور هرگونه بیانیه ای باید قبلش حتماً یک هماهنگی چیزی داشته باشد تا وقتی دارد درباره زنش حرف میزند پدر زنش یهو نپرد وسط بگوید ببخشید این وسط بهمن دیگه کیمدی ؟! تا پیش از این ما اصلاً کاری نداشتیم که بهمن علاوه بر آکتوری دوست دختر هم میتوانسته که داشته باشد لیکن از وقتی که زیادی قربان نامزدش رفت برای خودمان هم سوال پیش آمد که پاسخ این سوال چون به روابط با کشور دوست و برادر امریکای جهانخوار صدمه میزد بی خیال شدیم صلوات فرستادیم . ضمناً ما نامزد بهمن را بدلیل شرکت بهمن در جشنواره کن آزاد کردیم چون میخواهد آنجا از نام خلیج فازس دفاع بکند و تمام جهان میدانند که نام خلیج فارس برای جمهوری اسلامی خیلی مهم است و چه بسا که اگر نام امریکا نبود جمهوری اسلامی چیزی مهمتر از نام خلیج نداشت . این حرف هیچ هم خنده ندارد چون بهمن خودش گفته .

۳- در خصوص جاسوسی نامزد بهمن برای کشور متخاصم بدلیل اینکه در حال حاضر دو سوم کره زمین غیر از کومور و جیبوتی متخاصم محسوب شده لیکن دقیقاً معلوم نیست که به کجا تخاصم کرده اند لازم است تا نامزد بهمن بلافاصله پس از آزادی از ایران در برود . بدیهیست چنانچه در نرود پس لابد کرم از خود درخت بوده و بخار خارش حتماً میخار خارد و به رابطه با دوست و برادر جهانخوار آسیب میزند . حضرت عباسی شما بفرمائید کدام دیوانه ای بجای عشق و حال در لاس وگاس پا میشود می آید ایران نامزد بازی ولو اینکه چشم مادرش هم اینجوری باشد . حاضرین دادگاه توجه داشته باشند که رابطه با امریکای جهانخوار حتماً باید به نام مموتی در برود و چون معلوم نیست مموتی یک ماه دیگر کدام فبرستانی باشد لذا الآن که معلوم است در کدام فبرستانی میباشد حکم قبلی مبنی بر ۸ سال زندان نامزد بهمن وجداناً خیلی خفن بوده و پس از بررسی های نا لازم قاضی زیر حکم خودش ...یده (دیده ، ایده ، چیده ، میده) و حکم قبلی خنده خنده به دو سال تعلیقی تبدیل میشود .

۴- با توجه به تمام موارد فوق و چند مورد دیگر که اینجا جا نمیشود جمهوری اسلامی نامزد بهمن را با پاسپورت و یک دست قبا در فرودگاه آزاد نموده تا سه می شمارد اگر برگشت نبود که هیچی اگر بود ایندفعه هر چقدر هم که بهمن برود در کن و سولقون از نام خلیج فارس دفاع بکند قاضی زیر حکم خودش نمی ...یند (دیدد ، ایدد ، چیدد ، میدد) و حکم هشت سال اعتصاب غذا قطعی و لازم و الاجراست . از وکلای محترم تقاضا مینماید آزادی نامزد بهمن را بیخود به خیک خودشان متصل ننموه بروند به ارواح پدر جورج واشنگتن فاتحه بفرستند که سنگ بنای امریکا را از همان اول جهانخوار گذاشت . دادگاه با اعلام این مطلب از عموم آحاد ملت ایران که در سه ماه گذشته که چهار ماه مانده بود به انتخابات بخوبی سرگرم شدند نهایت قدردانی خود را نموده لیکن حالا که دارد مینماید تقاضامند است در یکماه باقی مانده هم ملت خودشان شخصیت داشته باشند بروند بجای پرتقال اسرائیلی خودشان را با نامزدی بهمن سرگرم بنمایند !