2009/04/14

#354

...
رهبری هم ترکوند : حاتم طائی به نفع معظم له زد بغل !
.
در پی بخشش بی سابقه ی رهبری مبنی بر پرداخت رقم سنگین بیست میلیون تومان که قرار است مشکل مسکن تمام محرومان را رفع بنماید حاتم طائی با انتشار اطلاعیه ای از تاریخ استعفاء داد . در این اطلاعیه ضمن تاکید بر الگوی مصرف آمده است چنانچه معظم له که غیر از خمس و زکات و بیت مردم بیچازه هیچ درآمد دیگری ندارد این بیست میلیون تومن را هم خرج مسکن غزه میکرد البته سنگینتر بود . وی افزود به احتمال زیاد مشکل محرومان فلسطین که تمام چیزهائی که محرومان خودمان ندارند را آنها هشت تا هشت تا دارند با دویست و پنجاه میلیون دلار اعطائی به اسماعیل هنیه حل نشود و نامبردگان مجبور باشند خدای نکرده برای حل مشکل مسکن بروند بقیه ی مرز مصر را هم تونل بکنند .

در همین راستا روابط عمومی با اعلام این خبر خجسته از برجسازی محرومان خبر داد . توضیحاً اینکه در جمهوری اسلامی محروم به کسی گفته میشود که فقط در بخش مسکن بعضی وقتها یک کمی مشکل داشته باشد . بر این اساس صادق محصولی بعنوان مولای محرومان جهان در بخش مسکن ابقاء شد . هنوز معلوم نیست که این بیست میلیون تومان قرار است در بخش مسکن خرج خرید دستگیره بشود یا کاسه توالت لیکن چنانچه سال بعد هم معظم له بیست میلیون تومن دیگر بدهد شاید بشود طاق برج را بجای ایرانیت ایزوگام رنگی گذاشت .

طبق آمارهای موجود دولت نهم که همینطور نخوانده همه چیزش نسبت به طول تاریخ بی سابقه است دشمن با شبیخون فرهنگی قصد لطمه به بازار مسکن محرومان داشت که این توطئه با گمنامی هوشیار امام زمان بعد از انهدام سایت آویزون ناکام ماند . مطابق آرمانهای جمهوری اسلامی قرار بود تمام این انقلاب متعلق به محرومین و پابرهنگان بشود که با روی کار آمدن کون برهنگان دولت نهم اتفاقاً همینطور هم شد !