2008/12/02

#261

هاشمي رفسنجاني در همايش ۳۰ سال قانونگذاري با حضور خاتمی ، کروبی ، حداد عادل و ناطق نوري : مي‌توانيم انقلاب را تحويل امام زمان دهيم (فارس)

خوشم میاد در همایشهای داخلی هم کسی احمدی نژاد را چیزش حساب نمیکند !
.
احمدی نژاد در پاسخ به خبرنگار ما که غیر از جاسوس خیلی هم فضول است گفت دعوتنامه همایشهای داخلی عین دلار و قطعنامه و بقیه چیزها کاغذ پاره است و بگذار اینقدر منرا هیچ جائی دعوت نکنند تا دعوت دانشان پاره بشود . وی تصریح کرد در ایران تا پای گربه زیر چرخ تریلی میرود فوراً همایش برگزار میکنند . وی در حالی اینها را گفت که خودش در همایش روحیه بسیجی و چاقوی زنجان و اداره دنیا با نفت ۵ دلاری بود و اصلاً وقت نداشت که هیچ جائیش را بخاراند !

همچنین در راستای این فرموده اخیر رفسنجانی خبرنگار ما از ایشان پرسید اگر خدای نکرده امام زمان انقلاب را تحویل نگرفت آنوقت باید چه خاکی بسرمان کنیم ؟! ایشان گفت آنوقت ما هم دیگه اینقدر امام زمان را تحویل نمیگیریم ! رفسنجانی هفته گذشته هم گفته بود "رهبری عشق من است" که ما البته چون خبرنگارمان اسرائیل بود این خبر از دستمان در رفت . ناظران معتقدند رفسنجانی عادت دارد نزدیک انتخابات که میشود یک حرفهائی بزند که اگر در همان انتخابات کاندید بشود مردم حاضر باشند هر قزمیتی عین احمدی نژاد را رئیس جمهور بکنند فقط برای اینکه یکی از انگشتان بد دستشان را به ایشان نشان بدهند بگویند بـیـَه !

به گفته آگاهان سیاسی ایشان چون علی اکبر است و علی اکبر هم به فارسی میشود علی بزرگه لذا الآن دقیقاً روشن نیست که در جمهوری اسلامی آخرش کی علی کوچیکه است کی علی بزرگه . این درحالیست که الآن شکر خدا وضعیت علی وسطیه در مجلس کاملاً روشن است . توضیحاً اینکه در جمهوری اسلامی چنانچه کسی به علی اصغر بگوید علی کوچیکه بدلیل اهانت به اولیا حتماً اعدامش میکنند !

رفسنجانی این حرف را در حالی زد که هنوز بین علما بر سر امام زمان محل اختلاف است . برخی میگویند امام زمان اگر قرار بود انقلاب را تحویل بگیرد تا حالا گرفته بود برخی نیز میگویند چون آیت الله مجلسی گفته اوباما از نشانه های ظهور است لذا انقلاب را باید از طریق گفتگو با سولانا تحویل ۱+۵ داد . بنا به اخبار واصله از ته چاه جمکران در حال حاضر امام زمان خودش هم همینطور چهار قاچ مانده است که آخرش ظهور بکند یا نکند ! برخی مفسران میگویند اگر ظهور نکند آنوقت باید رفت انقلاب را انداخت تو چاه ! نامبردگان دقیقاً نگفتند انقلاب را باید انداخت در کدام چاه لیکن عده ای از مردم در مصاحبه با خبرنگار ما گفته اند ما همین که انقلاب کردیم خودمان را انداختیم تو چاه حالا یعنی ما نباید یک روز خوش داشته باشیم توی چاه هم ولمان نمیکنید میخواهید دوباره از آن بالا بهمان انقلاب بیندازید ؟!

در یک خبر خیلی نامربوط هم محمد صادق کوشکی اعلام کرد ایران باید برای بازگشائی گذرگاه رفح به مصر فشار وارد کند . خبرنگار ما بعد از دیدن این خبر چون نمیدانست ایران باید چطوری به مصر فشار وارد کند درحالیکه خیلی می خندید از کوشکی خواست لاقل بین ایران و رفح و مصر و فشار یک ارتباطی برقرار کند ولی کوشکی در پاسخ گفت : برو همچی میزنم بعد از طی مراحل اداری ۹۵٪ جانبازی بهت بخوره ها !