2008/12/01

#259

به خاطر استفاده از وانت‌بار به جاي سرويس مدرسه ، 21 دانش‌آموز در اردبيل به دره سقوط كردند. (فارس)

وانـت ! قـربـون مـامـانـت ! بـار بـزن بـچـه نـزن !

سرویس مدرسه کلاس آی که بزودی وارد ناوگان مدارس جمهوری اسلامی هم خواهد شد !

نظر به اینکه اگر در هر جای دنیا کسی توی دره بیفتد همه بطرز معنی داری به جمهوری اسلامی نگاه میکنند و نظر به اینکه اگر کسی در خود جمهوری اسلامی توی دره بیفتد همه بطرز معنی دارتری به جمهوری اسلامی نگاه میکنند و نظر به اینکه اگر این افراد خبرنگار و دانشجو و دانش آموز باشند همه بطرز خیلی ناجوری به جمهوری اسلامی نگاه میکنند و نظر به اینکه این حرفها همه توطئه موصاد برای خشن نشان دادن چهره اسلام است ، در این لحظه پر معنویت و نورانی بر آن شدیم تا به روش سکینه خیاری از ته دره به مشروعیت نظام و فلسفه حجاب و ظهور آقا و چند جای دیگر برسیم بلکه یک کمی دلمان باز بشود !

البته جای هیچ شک و شبهه ای نیست که مشروعیت نظام اصلاً رفراندوم نمیخواهد مگر اینکه تنمان بد جوری بخارد لیکن اینکه کسی مجبور بشود بخاطر دوزار با وانت سرویس مدرسه هم بشود بدون رفراندوم خودش بتنهائی نظام را مشروع میکند و از آن مهمتر اینکه کسانی مجبور بشوند بخاطر دوزار کمتر بچه هایشان را بجای تاکسی با وانت به مدرسه بفرستند آنهم در سال شکوفائی و نوآوری که خیلی هم مهم است حتماً یکجور جدیدی از مشروعیت نظام است که تابحال به عقل ما نرسیده بود با اینهمه ادعائی که داریم !

با اینجال هنوز یک عده ای فکر میکنند که رفراندوم حتماً اینجوری است که آدم به زور و برای اینکه کتک نخورد برود به جمهوری اسلامی بگوید آری که البته این عده یا دیوانه اند یا در ایران نیستند یا در ماهواره هستند یا اگر دیوانه و ماهواره نیستند حتماً تنشان خیلی میخارد !

این عده اگر بجای خشن نشان دادن چهره اسلام و آتش زدن قیطریه بخاطر دستمال بروند یک کمی فکر بکنند میبینند که احمدی نژاد در کمال آزادی و بدون فشار هیچکسی از هیچ جائی حداقل دو دوره رئیس جمهور میشود بعد چون روحیه ما بسیجی است قطعنامه دان پاره میشود بعد بحران اقتصادی جهان هم هیچ تاثیری در هیچ چیز ما نمیگذارد بعد ایشان با نفت ۵ دلاری فلسطین و لبنان و عراق و افغانستان و کومور و ونزوئلا و سنگال و اندونزی و بولیوی و چند جای دیگر را عین ایران خیلی تمیز مدیریت میکند بعد ملت بعد از اخبار متوجه میشوند که گرسنگی شان بخاطر اشکال پانکراس و لوزالمعده شان است بعد میروند با وانت بجای بار مسافر میزنند بعد سعی میکنند مسافری بزنند که کمتر جا بگیرد بعد در اردبیل پای گربه میرود زیر چرخ تریلی همه به جمهوری اسلامی ناجور نگاه میکنند !

حالا شما بفرمائید اگر ایران خودرو پس فردا برای اینکه کار ملت را راه بیندازد وانت را هم صندوق دار کرد برای وسپا هم شیویداغ و باربند گذاشت این کجاش خنده دار است ؟! به این میگویند خدمت رسانی با توجه به نیاز روز ملت ایران که البته با نیاز روز ملت فلسطین هم سازگار است ! حالا هی شما بروید در ام.تی.وی ترانه درخواستی بدهید منتظر رفراندوم باشید ! آخه پای گربه هم رفراندوم میخواهد ؟!