2008/08/28

#176

احمدي نژاد در تاجيکستان : امروز به دليل توسعه بيماري HIV خسارت بر بشريت وارد مي‌شود. (فارس)

ببخشید اگر HIV بیماری باشد آنوقت رماتیسم ویروس است ؟!

موثرترین راه برای جلوگیری از انتقال HIV آنهم مثبت !

در اینجا دلایل بیماری بودن HIV را در مقایسه با برخی چیزها در زیر می آوریم :

  1. در مقایسه با بیماری اقتصادی و بیماری مدیریتی و تب مدرک و درد اقشار کم در آمد و سایر درد و مرضهائی که همه جاهای دنیا دارند ولی ما درمانش را داریم HIV حتماً بیماری است !
  2. در مقایسه با ویروس سرما خوردگی که اگر یکی از آنسر کوچه عطسه بکند سه تا محل آنوتر سرما میخورند HIV بیماری است چون آدم قبلش لااقل یک حالی میکند سر و صدایش هم از عطسه خیلی آبرومندانه تر است !
  3. در مقایسه با سخنرانیهای قبلی احمدی نژاد که داوودی متن آنها را می نوشت HIV بیماری است چون متن سخنرانی این دوتا سفر اخیر را رحیم مشائی برایش می نویسد !
  4. در مقایسه با وبا که برای سرایت به یک عالمه دنگ و فنگ احتیاج دارد HIV بیماری است چون در زندان اگر آدم سر جایش بگیرد بشیند هم بهش منتقل میشود خصوصاْ در بند نوجوانان !
  5. در مقایسه با ویروس اسرائیل که همینطوری هیچ کاری نکرده تمام بیماریهائی که ما خیلی بدمان می آید را منتقل میکند HIV بیماری است چون برای انتقالش آدم باید قبلش حتماً یک کارهائی بکند !
  6. در مقایسه با خودکشی که همینطور دارد نسل به نسل منتقل میشود HIV بیماری است چون تکلیفش روشن است فقط یک نسل را منقرض میکند به بعدی ها کاری ندارد !
  7. در مقایسه با ویروسهای کامپیوتری که خطوط فشار قوی اینترنت ما برای انتقالشان خیلی مفید است HIV بیماری است چون آدم اول باید از طریق همان ویروسها وارد یک سایتهائی بشود بعد منتقل بشود !
  8. در مقایسه با مرضهائی که ورزشکاران ما بعد از هم گروه شدن با اسرائیل در المپیک میگیرند HIV بیماری است چون حضرت عباسی خیلیها را تا حالا ناکار کرده المپیکش را نمیدانیم !
  9. در مقایسه با تمام انواع مرضهائی که امریکائیها دارند HIV بیماری است چون ما که همجنس باز نداریم امریکائیها دارند که اینهمه ایدز میگیرند خاک بر گوری ها !
  10. کلاً HIV بیماری است چون احمدی نژاد میگوید برای سایر مقایسه ها وقتی از تاجیکستان برگشت برنامه بعد از خبر را تماشا کنید خودتان میفهمید ویروس کدام است بیماری کدام HIV کدام PHD کدام آکسفورد کدام !