2008/07/08

#53

رييس جمهور در جمع ايرانيان مقيم مالزي: دست دشمن را قبل از تجاوز قطع مي کنيم (ایسنا)

* اینک ضمن تبریک این پیروزی بزرگ بدلیل اینکه رئیس جمهور آنتیک ما دو سه هفته ای بود که با تشدید خطر حمله امریکا زرت و پرت ننموده بود ولی الآن باز دارد مینمایند در اینجا ابعاد و زوایای این سخن فیلسوفانه را از طریق بیست سوالی بررسی میکنیم تا یک حالی کرده باشیم !

ببخشید ما الآن بعد از تجاوز دشمن هستیم ؟!

میفرمایند این میخواست بمن تجاوز کنه !


بیست + ۶ سوالی : اگر جمهوری اسلامی نتواند دست دشمن را قبل از تجاوز قطع کند آنوقت ؟
 1. آنوقت دشمن تجاوز میکند بعد دست اینها را قطع میکند ؟!
 2. آنوقت دست جمهوری اسلامی قطع میشود بعد همه میگویند دست خر کوتاه ؟!
 3. دست خر جوری کوتاه میشود که انگار دست متجاوز کوتاه شده ؟!
 4. دست یک چیزی است که قبلاً یکیش کوتاه شده ولی طرف انگار خیلی خوشش می آید که آن یکی را هم براش کوتاه کنند ؟!
 5. دشمن دست جمهوری اسلامی را کوتاه میکند بعد گشت ارشاد به آستین کوتاه ها دور میادین تجاوز میکند ؟!
 6. دشمن دست اینها را کوتاه میکند بعد اینها می افتند به دست و پای دشمن ؟!
 7. اینها از همین الآن افتاده اند به دست و پای دشمن که سی سال دیگر بما تجاوز بکنند ؟!
 8. دست دشمن قبل از تجاوز قطع نمیشود ولی خدا کند دست اینها بعد از تجاوز قطع بشود ؟!
 9. اگر دشمن به اینها تجاوز نکند اینها به بقیه جاها همینجوری تجاوز میکنند ؟!
 10. اینها تا احساس میکنند دشمن تجاوز نمیکند میروند مالزی زرت و پرت میکنند ؟!
 11. وقتی دست اینها کوتاه شد ما خودمان دست دشمن را کوتاه میکنیم ؟!
 12. دست اینها عین دم مارمولک میماند هرچی کوتاه میشود باز بلند میشود ؟!
 13. قبل از تجاوز دست اینها بلند است ولی بعد از تجاوز زبانشان هم کوتاه میشود ؟!
 14. کاش زبان احمدی نژاد هم عین قدش کوتاه بود ؟!
 15. احمدی نژاد آنقدر زبان درازی میکنند که آخر دشمن تجاوز بکند بعد بگوید تورم تقصیر اینها بود ؟!
 16. دشمنان میخواهد دست اینها را قطع بکنند بعد اینها به کمک دوستان به اسرائیل تجاوز میکنند ؟!
 17. وقتی دشمن دست اینها را قطع بکند انگار دست متجاوز را در عراق قطع کرده است ؟!
 18. اگر ما خودمان بخواهیم دست اینها را قطع کنیم اینها ما را از ریشه قطع میکنند ؟!
 19. اگر دشمن دست اینها را قطع نکند اینها به ما تجاوز میکنند بعد گردنمان را هم قطع میکنند ؟!
 20. دشمن اصلاً نمیخواهد بما تجاوز کند ولی خیلی دلش میخواهد دست اینها قطع بشود ؟!
 21. باز این رفت دو هزار کیلومتر اونورتر از ایران افتاد به زرت و پرت ؟!
 22. دیشب در مالزی هم بهش شام ندادند بعد این افتاد به زرت و پرت بعد ما الآن پیروز شدیم ؟!
 23. ایندفعه وقتی برمیگرده میگه میخواستن منو با پیف پاف ترور کنن ؟!
 24. کاش راست میگفت ؟!
 25. کاش دروغ میگفت ولی نه اینقدر تابلو ؟!
 26. از امام زمان چه خبر ؟!